skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Information Technologies on Astronomy: Japanese Virtual Observatory (JVO) Portal

Y Shirasaki ; M Tanaka ; M Ohishi ; Y Mizumoto ; S Kawanomoto ; S Honda ; N Yasuda ; Y Masunaga

Data science journal, 01 February 2010, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.IGY-022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strasbourg Astronomical Data Center (CDS)

F Genova

Data science journal, 01 January 2013, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.WDS-007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UKRVO Astronomical WEB Services

Mazhaev, O.E

Nauka ta innovacìï, 01 January 2017, Vol.13(1), pp.38-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1815-2066 ; E-ISSN: 1815-2066 ; DOI: 10.15407/scin13.01.038

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical Virtual Observatories Through International Collaboration

Masatoshi Ohishi

Data science journal, 01 March 2010, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.IGY-050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical Research Using Virtual Observatories

M Tanaka ; Y Shirasaki ; M Ohishi ; Y Mizumoto ; S Kawanomoto ; N Yasuda ; S Honda

Data science journal, 01 January 2010, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.IGY-018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Access to Digital Information: Opportunities and Challenges Identified During the Electronic Geophysical Year

W K Peterson

Data science journal, 01 January 2010, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.IGY-002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Make the Dream Come True: The Astronomers' Data Manifesto

Ray P Norris

Data science journal, 01 March 2007, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.6.S116

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual European Solar & Planetary Access (VESPA): A Planetary Science Virtual Observatory Cornerstone

S. Erard ; B. Cecconi ; P. Le Sidaner ; C. Chauvin ; A. P. Rossi ; M. Minin ; T. Capria ; S. Ivanovski ; B. Schmitt ; V. Génot ; N. André ; C. Marmo ; A. C. Vandaele ; L. Trompet ; M. Scherf ; R. Hueso ; A. Määttänen

Data science journal, 01 May 2020, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.5334/dsj-2020-022

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SkyMouse: A smart interface for astronomical on-line resources and services

Cui, ChenZhou ; Sun, HuaPing ; Zhao, YongHeng ; Luo, Yu ; Qi, DaZhi

Chinese Science Bulletin, 2008, Vol.53(10), pp.1479-1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538 ; E-ISSN: 1861-9541 ; DOI: 10.1007/s11434-008-0046-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data standards for the international virtual observatory

R J Hanisch

Data science journal, 01 November 2006, Vol.5, pp.168-173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1683-1470 ; DOI: 10.2481/dsj.5.168

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Ukrainian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Y Mizumoto
 2. Shirasaki, Y.
 3. Mizumoto, Y.
 4. Tanaka, M.
 5. Ohishi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...