skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 725  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORMULAIRE DOTÉ DE POIGNETS DÉTACHABLES
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Wenstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTRICE DE CONTENANTS
CONTAINER DISPENSER

Bauman, Barry B

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Wristband

Weinstein Barry B

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUT CARD ADVERTISING

Bounds Barry B

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Wenstein Barry B

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORMULAIRE DOTE DE POIGNETS DETACHABLES
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Wenstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient activity signature analysis

Bittman Barry B

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

具有可拆卸的腕帶的構造
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Weinstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient wristband

Weinstein Barry B

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient wristband

Weinstein Barry B

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORM MIT ABNEHMBAREN ARMBÄNDERN
FORMULAIRE DOTÉ DE POIGNETS DÉTACHABLES
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Weinstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORM MIT ABNEHMBAREN ARMBÄNDERN
FORMULAIRE DOTÉ DE POIGNETS DÉTACHABLES
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Weinstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form having detachable wristbands

Wenstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'AMELIORATION DE SEQUENCE D'IMAGE
IMAGE SEQUENCE ENHANCEMENT SYSTEM AND METHOD

Sandrew, Barry B

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Wenstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and method for synchronizing a secondary audio track to the audio track of a video source

Sandrew Barry B

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORMA QUE TIENE PULSERAS SEPARABLES.
FORM HAVING DETACHABLE WRISTBANDS

Barry B. Wenstein

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACHINE DE DISTRIBUTION ET DE RANGEMENT VERTICAL DE CONTENANTS ALLONGES
DISPENSING MACHINE TO STORE AND DISPENSE ELONGATED CONTAINERS VERTICALLY

Bauman, Barry B

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety syringe

Berler Barry B

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form having detachable wristbands

Wenstein, Barry B

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 725  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (13)
 2. 1976đến1985  (49)
 3. 1986đến1995  (84)
 4. 1996đến2006  (259)
 5. Sau 2006  (320)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (641)
 2. French  (248)
 3. German  (154)
 4. Chinese  (32)
 5. Spanish  (16)
 6. Portuguese  (14)
 7. Korean  (3)
 8. Indonesian  (1)
 9. Danish  (1)
 10. Italian  (1)
 11. Norwegian  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. FISH, Barry B
 2. Pruden, Barry B
 3. FISH Barry B
 4. Tirtowidjojo, Max M
 5. Tirtowidjojo Max M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...