skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2008 xóa Chủ đề: Scattering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing cold dense nuclear matter

Subedi, R ; Shneor, R ; Monaghan, P ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Cisbani, E ; Craver, B ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; De Jager, C W ; Jans, E ; Jiang, X ; Kaufman, L J ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kumbartzki, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Mazouz, M ; Meekins, D ; Michaels, R ; Moffit, B ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Potokar, M ; Punjabi, V ; Qiang, Y ; Reinhold, J ; Ron, G ; Rosner, G ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Shahinyan, A ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Watson, J W ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Zheng, X-C ; Zhu, L

Science (New York, N.Y.), 13 June 2008, Vol.320(5882), pp.1476-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18511658 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1156675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization Transfer in Proton Compton Scattering at High Momentum Transfer

Hamilton, D.J ; H. Mamyan, V ; A. Aniol, K ; R. M. Annand, J ; Bertin, P.Y ; Bimbot, L ; Bosted, P ; R. Calarco, J ; Camsonne, A ; C. Chang, G ; Chang, T.-H ; Chen, J.-P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Danagoulian, A ; Degtyarenko, P ; W. De Jager, C ; Deur, A ; Dutta, D ; Egiyan, K ; Gao, H ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Glamazdin, A ; Glashausser, C ; Gomez, J ; Hansen, J.-O ; Hayes, D ; Higinbotham, D ; Hinton, W ; Horn, T ; Howell, C ; Hunyady, T ; E. Hyde-Wright, C ; Jiang, X ; K. Jones, M ; Khandaker, M ; Ketikyan, A ; Koubarovski, V ; Kramer, K ; Kumbartzki, G ; Laveissiere, G ; Lerose, J ; A. Lindgren, R ; J. Margaziotis, D ; Markowitz, P ; Mccormick, K ; Meziani, Z.-E ; Michaels, R ; Moussiegt, P ; Nanda, S ; M. Nathan, A ; M. Nikolenko, D ; Nelyubin, V ; E. Norum, B ; Paschke, K ; Pentchev, L ; F. Perdrisat, C ; Piasetzky, E ; Pomatsalyuk, R ; A. Punjabi, V ; Rachek, I ; Radyushkin, A ; Reitz, B ; Roche, R ; Roedelbronn, M ; Ron, G ; Sabatie, F ; Saha, A ; Savvinov, N ; Shahinyan, A ; Shestakov, Y ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Stoler, P ; Tajima, S ; Sulkosky, V ; Todor, L ; Vlahovic, B ; B. Weinstein, L ; Wang, K ; Wojtsekhowski, B ; Voskanyan, H ; Xiang, Hua ; Zheng, X ; Zhu, L; Pellet, Jeanine (Editor)

Physical Review Letters, 2005, Vol.94, p.242001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.242001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

sup 3]He Spin-Dependent Cross Sections and Sum Rules

Slifer, K. ; Amarian, M. ; Auerbach, L. ; Averett, T. ; Berthot, J. ; Bertin, P. ; Bertozzi, B. ; Black, T. ; Brash, E. ; Brown, D. ; Burtin, E. ; Calarco, J. ; Cates, G. ; Chai, Z. ; Chen, J.-P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Atti, C. Ciofi Degli ; Cisbani, E. ; De Jager, C. W. ; Deur, A. ; Disalvo, R. ; Dieterich, S. ; Djawotho, P. ; Finn, M. ; Fissum, Kevin ; Fonvieille, H. ; Frullani, S. ; Gao, H. ; Gao, J. ; Garibaldi, F. ; Gasparian, A. ; Gilad, S. ; Gilman, R. ; Glamazdin, A. ; Glashausser, C. ; Glockle, W. ; Golak, J. ; Goldberg, E. ; Gomez, J. ; Gorbenko, V. ; Hansen, J.-O. ; Hersman, B. ; Holmes, R. ; Huber, G. M. ; Hughes, E. ; Humensky, B. ; Incerti, S. ; Iodice, M. ; Jensen, S. ; Jiang, X. ; Jones, C. ; Jones, G. ; Jones, M. ; Jutier, C. ; Kamada, H. ; Ketikyan, A. ; Kominis, I. ; Korsch, W. ; Kramer, K. ; Kumar, K. ; Kumbartzki, G. ; Kuss, M. ; Lakuriqi, E. ; Laveissiere, G. ; Lerose, J. J. ; Liang, M. ; Liyanage, N. ; Lolos, G. ; Malov, S. ; Marroncle, J. ; Mccormick, K. ; Mckeown, R. D. ; Meziani, Z.-E. ; Michaels, R. ; Mitchell, J. ; Nogga, A. ; Pace, E. ; Papandreou, Z. ; Pavlin, T. ; Petratos, G. G. ; Pripstein, D. ; Prout, D. ; Ransome, R. ; Roblin, Y. ; Rowntree, D. ; Rvachev, M. ; Sabatie, F. ; Saha, A. ; Salme, G. ; Scopetta, S. ; Skibinski, R. ; Souder, P. ; Saito, T. ; Strauch, S. ; Suleiman, R. ; Takahashi, K. ; Teijiro, S. ; Todor, L. ; Tsubota, H. ; Ueno, H. ; Urciuoli, G. ; Van Der Meer, R. ; Vernin, P. ; Voskanian, H. ; Witala, H. ; Wojtsekhowski, B. ; Xiong, F. ; Xu, W. ; Yang, J.-C. ; Zhang, B. ; Collaboration, P. Zolnierczuk Jefferson Lab E94010

Physical Review Letters, 2008, Vol.101(2), pp.5-022303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-7114 ; ISSN: 1079-7114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumbartzki, G
  2. Slifer, K
  3. Saha, A.
  4. Gilman, R
  5. Garibaldi, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...