skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sức bền vật liệu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals

Baratta F. I; Brown Kevin R.

Philadelphia : ASTM, 1992 - (620.1 CHE 1992) - ISBN080311480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Corrosion of electronic and magnetic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion of electronic and magnetic materials

Peterson Phillip J; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (621.318 COR 1991) - ISBN0803114702

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part-through crack fatigue life prediction : a symposium

Chang J.B. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.

Philadelphia. Pa. : ASTM, c1979 - (620.1 PAR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion fatigue : mechanics, metallurgy, electrochemistry and engineering : a symposium

Crooker T.W. editor; Leis B.N. editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1983 - (620.1 COR 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Effects of soil characteristics on corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of soil characteristics on corrosion

Chaker Victor Editor; Palmer J. David Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1989 - (620.1 EFF 1989) - ISBN0803111894

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...