skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Rome xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold war consumer diplomacy and movie-induced Roman holidays

Anderson, Carolyn

Journal of Tourism History, 01 April 2011, Vol.3(1), p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-182X ; E-ISSN: 1755-1838 ; DOI: 10.1080/1755182X.2011.575953

Toàn văn không sẵn có

2
Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece

Waterfield Robin

New York, NY : Oxford University Press , 2014 - (939.87 WAT 2014) - ISBN9780199916894;ISBN9780199656462;ISBN0199656460;ISBN9780199916894;ISBN0199916896

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Venetian Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venetian Diplomacy

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

4
Diplomacy, Hellenistic
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Hellenistic

The Encyclopedia of Ancient History

ISBN: 9781405179355

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picturing Global Conversion: Art and Diplomacy at the Court of Paul V (1605-1621)

Mansour, Opher

Journal of Early Modern History, 2013, Vol.17(5-6), pp.525-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-3783 ; E-ISSN: 1570-0658 ; DOI: 10.1163/15700658-12342380

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacy, Roman And Byzantine
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Roman And Byzantine

The Encyclopedia of Ancient History

ISBN: 9781405179355

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Influence: Scholars, Institutions, and Academic Diplomacy in Post-War Rome. The Case of the German Libraries (1943–53)

Whitling, Frederick

The International History Review, 01 December 2011, Vol.33(4), p.645-668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0707-5332 ; E-ISSN: 1949-6540 ; DOI: 10.1080/07075332.2011.620739

Toàn văn không sẵn có

8
Friendship and Empire : Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353–146 BC)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Empire : Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353–146 BC)

Burton, Paul J.

ISBN: 9781139035590 ; ISBN: 9780521190008 ; DOI: 10.1017/CBO9781139035590

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Official and Unofficial Diplomacy between Rome and Bologna: the de’ Grassi Family under Pope Julius II, 1503-1513

Mara Desilva, Jennifer

Journal of Early Modern History, 2010, Vol.14(6), pp.535-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-3783 ; E-ISSN: 1570-0658 ; DOI: 10.1163/157006510X540772

Toàn văn không sẵn có

10
Great Power Diplomacy in the Hellenistic World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Power Diplomacy in the Hellenistic World

Grainger, John D.

ISBN10: 1472484290 ; ISBN13: 9781472484291 ; E-ISBN10: 1315585820 ; E-ISBN13: 9781315585826

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clientelas, relaciones internacionales e imperialismo en la expansión de la República romana: algunas consideraciones sobre "Friendship and empire. Roman diplomacy and imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)" de P.J. Burton

Valdés Matías, Pau

Studia historica. Historia antigua, 2012, Issue 30, pp.255-269

ISSN: 0213-2052

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy above all

Anonymous

The Banker, Aug 1988, Vol.138(750), p.47

ISSN: 00055395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Diplomacia - Visita oficial do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - Visita do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita oficial do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Official visit of PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Viagem do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Travel PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Viagem do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Travel PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomats and Diplomacy in the Roman World: Mnemosyne : supplements. 304
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomats and Diplomacy in the Roman World: Mnemosyne : supplements. 304

Claude Eilers

ISBN10: 9004170987 ; ISBN13: 9789004170988 ; E-ISBN10: 9047424298 ; E-ISBN13: 9789047424291

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Visita do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Visit of PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Visit of PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - Visita do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Visit of PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Visit of PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - Viagem do PR M&#225;rio Soares a It&#225;lia<br>Diplomacy - Travel PR Soares to Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Viagem do PR Mário Soares a Itália
Diplomacy - Travel PR Soares to Italy

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (14)
 2. 1970đến1989  (25)
 3. 1990đến2000  (17)
 4. 2001đến2010  (98)
 5. Sau 2010  (194)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (324)
 2. German  (14)
 3. Portuguese  (13)
 4. Spanish  (7)
 5. Italian  (3)
 6. Russian  (1)
 7. French  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Acácio Franco
 2. Syme, Ronald
 3. Lee, A. D.
 4. Davis, William Stearns
 5. Dmitriev, Sviatoslav

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...