skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Romanian Foreign Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temps et identite dans la Transylvanie d'hier et d'aujourd'hui. Le cas des etudiants hongrois et roumains dans l'Universite >.(Report)

Postolache, Irina

Studia Europaea, June, 2011, p.103(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-8746

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roundtable: Transylvania's past and future

Shafir, Michael ; Reisch, Alfred, A.

RFE-RL Research Report, June 11, 1993, Vol.2(24), p.26(9)

ISSN: 0941-505X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In darkest Transylvania

Lukacs, John

The New Republic, Feb 3, 1982, Vol.186, p.15(6)

ISSN: 0028-6583

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

With 3 dead, soldiers break up Romanian and Hungarian mobs. (ethnic violence erupts in Tirgu Mures, Romania) (International Pages)

Kifner, John

The New York Times, March 22, 1990, Vol.139, p.A10(N) pA17(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsidering Transylvania's fate. (Romania) (column)

Keresztes, Peter

The Wall Street Journal Western Edition, May 19, 1987, p.28(W) p28(E)

ISSN: 0193-2241

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempers flaring in Transylvanian city. (Romanians and Hungarians revive feud over territory in Cluj, Romania)

Williams, Carol J.

Los Angeles Times, Oct 27, 1992, Vol.111, p.H2

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of tension involve the history of Transylvania; ethnic group at center of hostility between Romania, Hungary

Fisher, Dan

Los Angeles Times, Nov 17, 1983, Vol.102, p.1

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of tension involve the history of Transylvania; ethnic group at center of hostility between Romania, Hungary

Fisher, Dan

Los Angeles Times, Nov 17, 1983, Vol.102, p.1

ISSN: 0458-3035

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two East-bloc allies at odds over ethnic rights in Transylvania

Bourne, Eric

The Christian Science Monitor, March 13, 1984, Vol.76, p.18

ISSN: 0882-7729

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (1)
 2. 1983đến1983  (2)
 3. 1984đến1986  (1)
 4. 1987đến1990  (2)
 5. Sau 1990  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (6)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...