skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Risk Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestão de riscos aplicada a projetos de desenvolvimento de software em empresas de base tecnológica incubadas: revisão, classificação e análise da literatura

Neves, Sandra Miranda ; Silva, Carlos Eduardo Sanches Da

Gestão & Produção, 01 December 2016, Vol.23(4), pp.798-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9649 ; DOI: 10.1590/0104-530x472-15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Componentes de risco para a gestão de projetos de software Risk components for management of software projects

Cláudio Bezerra Leopoldino ; Denis Borenstein

REAd: Revista Eletrônica de Administração, 01 December 2011, Vol.17(3), pp.636-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-4164 ; E-ISSN: 1413-2311 ; DOI: 10.1590/S1413-23112011000300003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Componentes de risco para a gestão de projetos de software

Leopoldino, Cláudio Bezerra ; Borenstein, Denis

REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), 01 December 2011, Vol.17(3), pp.636-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1413-2311 ; E-ISSN: 1413-2311 ; DOI: 10.1590/S1413-23112011000300003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...