skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jian xóa Chủ đề: Risk Factors xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Effect of Elevated Blood Pressure on Left Ventricular Geometry Types in Black and White Young Adults in a Community (from the Bogalusa Heart Study)

Wang, Jian ; Chen, Wei ; Ruan, Litao ; Toprak, Ahmet ; Srinivasan, Sathanur R ; Berenson, Gerald S

The American Journal of Cardiology, 2011, Vol.107(5), pp.717-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.10.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of HIV Infection and Associated Risk Factors among Men Who Have Sex with Men (MSM) in Harbin, P. R. China

Zhang, Ling ; Zhang, Dandan ; Yu, Baowen ; Wang, Shangbo ; Liu, Yanlin ; Wang, Jian ; Li, Xin ; Shang, Xiaoyun ; Li, Hongyuan; Sued, Omar (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058440 ; PMCID: 3596395 ; PMID: 23516481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between serum calcium concentration and risk of incident and fatal myocardial infarction and stroke in the AMORIS cohort

Rohrmann, S ; Garmo, H ; Malmström, H ; Hammar, N ; Jungner, I ; Walldius, G ; Van Hemelrijck, M

Atherosclerosis, July 2015, Vol.241(1), pp.e135-e135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9150 ; E-ISSN: 1879-1484 ; DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of P2Y12 Gene Promoter DNA Methylation with the Risk of Clopidogrel Resistance in Coronary Artery Disease Patients

Su, Jia ; Li, Xiaojing ; Yu, Qinglin ; Liu, Yahui ; Wang, Yaqing ; Song, Haojun ; Cui, Hanbin ; Du, Weiping ; Fei, Xiaohong ; Liu, Junsong ; Lin, Shaoyi ; Wang, Jian ; Zheng, Wenyuan ; Zhong, Jinyan ; Zhang, Lulu ; Tong, Maoqing ; Xu, Jin ; Chen, Xiaomin

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2014/450814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol Consumption, Types of Alcohol, and Parkinson’s Disease

Liu, Rui ; Guo, Xuguang ; Park, Yikyung ; Wang, Jian ; Huang, Xuemei ; Hollenbeck, Albert ; Blair, Aaron ; Chen, Honglei

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e66452 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0066452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and associated factors of anxiety and depression among patients with chronic respiratory diseases in eight general hospitals in Jiangsu Province of China: A cross-sectional study

Zhou, Xianmei ; Li, Jiashu ; Gu, Wei ; Wang, Jian ; Zhu, Yimin ; Zhang, Guicai ; Ding, Yuanhua ; Tang, Yanfen

Psychiatry Research, May 2017, Vol.251, pp.48-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/j.psychres.2017.01.070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Long-Term Burden of Excessive Adiposity and Elevated Blood Pressure From Childhood on Adulthood Left Ventricular Remodeling Patterns

Lai, Chin-Chih ; Sun, Dianjianyi ; Cen, Ruiqi ; Wang, Jian ; Li, Shengxu ; Fernandez-Alonso, Camilo ; Chen, Wei ; Srinivasan, Sathanur R ; Berenson, Gerald S

Journal of the American College of Cardiology, 14 October 2014, Vol.64(15), pp.1580-1587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.05.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Variations in Interleukin-8 and Interleukin-10 Are Associated With Pain, Depressed Mood, and Fatigue in Lung Cancer Patients

Reyes-Gibby, Cielito C ; Wang, Jian ; Spitz, Margaret ; Wu, Xifeng ; Yennurajalingam, Sriram ; Shete, Sanjay

Journal of Pain and Symptom Management, August 2013, Vol.46(2), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-3924 ; E-ISSN: 1873-6513 ; DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2012.07.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive Epidemiology of Major Depressive Disorder in Canada in 2012

Patten, Scott B ; Williams, Jeanne V A ; Lavorato, Dina H ; Wang, Jian Li ; Mcdonald, Keltie ; Bulloch, Andrew G M

The Canadian Journal of Psychiatry, January 2015, Vol.60(1), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/070674371506000106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odor Identification Test in Idiopathic REM-Behavior Disorder and Parkinson's Disease in China

Si-Fei, Huang ; Chen, Kui ; Wu, Jian-Jun ; Feng-Tao, Liu ; Zhao, Jue ; Lin, Wei ; Yi-Xuan, Wang ; Wang, Ying ; Su-Shan, Luo ; Yi-Min, Sun ; Zheng-Tong, Ding ; Yu, Huan ; Wang, Jian

PLoS One, Aug 2016, Vol.11(8), p.e0160199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of Community General Practitioners and Nurses on Pre-Hospital Stroke Prevention and Treatment in Chongqing, China

Yang, Juan ; Zhang, Jie ; Ou, Shu ; Wang, Ni ; Wang, Jian

PLoS One, Sep 2015, Vol.10(9), p.e0138476 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0138476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between serum uric acid and mortality in a Chinese population of hypertensive patients

Wang, Jian ; Wang, Yong ; Zhao, Dongdong ; Guo, Xiaoyan ; Zhong, Jing-Quan

Renal Failure, 02 January 2015, Vol.37(1), pp.73-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-022X ; E-ISSN: 1525-6049 ; DOI: 10.3109/0886022X.2014.964148

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necrotizing soft tissue infection: clinical characteristics and outcomes at a reconstructive center in Jilin Province

Jing-Chun Zhao ; Bo-Ru Zhang ; Kai Shi ; Xi Zhang ; Chun-Hui Xie ; Jian Wang ; Qing-Hua Yu ; Xin-Xin Gao ; Lei Hong ; Jia-Ao Yu

BMC Infectious Diseases, 01 December 2017, Vol.17(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-017-2907-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low CDX1 expression predicts a poor prognosis for hepatocellular carcinoma patients after hepatectomy

Zheng, Hao ; Yang, Yuan ; Wang, Meng-Chao ; Yuan, Sheng-Xian ; Tian, Tao ; Han, Jun ; Ni, Jun-Sheng ; Wang, Jian ; Xing, Hao ; Zhou, Wei-Ping

Surgical Oncology, September 2016, Vol.25(3), pp.171-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7404 ; E-ISSN: 1879-3320 ; DOI: 10.1016/j.suronc.2016.05.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease research in a prospective cohort in China

Chen, Honglei ; Ding, Ding ; Wang, Jian ; Zhao, Qianhua ; Meng, Haijiao ; Li, Honglan ; Gao, Yu-Tang ; Shu, Xiao-Ou ; Tanner, Caroline M ; Hong, Zhen ; Yang, Gong

Parkinsonism and Related Disorders, October 2015, Vol.21(10), pp.1200-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-8020 ; E-ISSN: 1873-5126 ; DOI: 10.1016/j.parkreldis.2015.08.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serum levels of 25-hydroxyvitamin D predicts infarct volume and mortality in ischemic stroke patients

Nie, Zhong ; Ji, Xiao-Chun ; Wang, Jian ; Zhang, Hong-Xing

Journal of Neuroimmunology, 15 December 2017, Vol.313, pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/j.jneuroim.2017.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated HMGA2 expression is associated with cancer aggressiveness and predicts poor outcome in breast cancer

Wu, Jingjing ; Zhang, Shizhen ; Shan, Jinlan ; Hu, Zujian ; Liu, Xiyong ; Chen, Lirong ; Ren, Xingchang ; Yao, Lifang ; Sheng, Hongqiang ; Li, Ling ; Ann, David ; Yen, Yun ; Wang, Jian ; Wang, Xiaochen

Cancer Letters, 01 July 2016, Vol.376(2), pp.284-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3835 ; E-ISSN: 1872-7980 ; DOI: 10.1016/j.canlet.2016.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of the Perceived Risk for Stroke among Community Residents in Western Urban China

Yang, Juan ; Zheng, Min ; Chen, Shuqun ; Ou, Shu ; Zhang, Jie ; Wang, Ni ; Cao, Yingying ; Miao, Qiaoqiao ; Zhang, Xingxiu ; Ling, Hao ; Guo, Huijuan ; Li, Nan ; Wang, Jian

PLoS One, Sep 2013, p.e73578 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073578

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare ATGL haplotypes are associated with increased plasma triglyceride concentrations in the Greenland Inuit

Johansen, Christopher T ; Gallinger, Zane R ; Wang, Jian ; Ban, Matthew R ; Young, T. Kue ; Bjerregaard, Peter ; Hegele, Robert A

International Journal of Circumpolar Health, 18 February 2010, Vol.69(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2242-3982 ; DOI: 10.3402/ijch.v69i1.17427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dopamine D5 receptor gene polymorphism and the risk of levodopa-induced motor fluctuations in patients with Parkinson's disease

Wang, Jian ; Liu, Zhuo-Lin ; Chen, Biao

Neuroscience Letters, 2001, Vol.308(1), pp.21-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/S0304-3940(01)01971-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (1)
 2. Finnish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jian
 2. Wang, J.
 3. Ou, Shu
 4. Chen, Honglei
 5. Yang, Juan

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Middle Aged
 3. Humans
 4. Male
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...