skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Risk Factors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment

Thorpe, L. E

American Journal of Epidemiology, 4/1/2002, Vol.155(7), pp.645-653 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 00029262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/155.7.645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Clinical outcome of individualised treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Latvia: a retrospective cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical outcome of individualised treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Latvia: a retrospective cohort study

Leimane, V ; Riekstina, V ; Holtz, T ; Zarovska, E ; Skripconoka, V ; Thorpe, L ; Laserson, K ; Wells, C

The Lancet, 01/22/2005, Vol.365(9456), pp.318-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)70196-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health of older adults in New York City public housing: part 1, findings from the New York City Housing Authority Senior Survey

Parton, H B ; Greene, R ; Flatley, A M ; Viswanathan, N ; Wilensky, L ; Berman, J ; Schneider, A E ; Uribe, A ; Olson, E C ; Waddell, E N ; Thorpe, L E

Care management journals : Journal of case management ; The journal of long term home health care, 2012, Vol.13(3), pp.134-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-0987 ; PMID: 23072177 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City

Thorpe, L. E. ; Upadhyay, U. D. ; Chamany, S. ; Garg, R. ; Mandel-Ricci, J. ; Kellerman, S. ; Berger, D. K. ; Frieden, T. R. ; Gwynn, C.

Diabetes Care, 01/01/2009, Vol.32(1), pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc08-0727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis C virus infection: prevalence, risk factors, and prevention opportunities among young injection drug users in Chicago, 1997-1999

Thorpe, L E ; Ouellet, L J ; Levy, J R ; Williams, I T ; Monterroso, E R

The Journal of infectious diseases, December 2000, Vol.182(6), pp.1588-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; PMID: 11069228 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive imaging for deep venous thrombosis

Borozan, P G ; Zukowski, A ; Thorpe, L ; Auer, A I ; Caracci, B F

American journal of surgery, December 1988, Vol.156(6), pp.474-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; PMID: 3059836 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk factors associated with default from multidrug-resistant tuberculosis treatment, South Africa, 1999-2001

Holtz, T H ; Lancaster, J ; Laserson, K F ; Wells, C D ; Thorpe, L ; Weyer, K

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, June 2006, Vol.10(6), pp.649-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 16776452 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and incidence of HIV among out-of-treatment injecting drug users, Chicago 1994-1996

Ouellet, L J ; Thorpe, L E ; Huo, D ; Bailey, S L ; Jimenez, A D ; Johnson, W A ; Rahimian, A ; Monterroso, E

Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 15 December 2000, Vol.25(5), pp.443-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-4135 ; PMID: 11141244 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2001  (2)
 3. 2002đến2004  (1)
 4. 2005đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thorpe, L E
 2. Thorpe, Lorna E
 3. Thorpe, Le
 4. Thorpe, L
 5. Ouellet, L J

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Humans
 4. Adult
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...