skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Rheumatology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi

Luisetto, Giovanni ; Camozzi, Valentina

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_3

Toàn văn sẵn có

2
Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati

Viapiana, Ombretta

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_45

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viapiana, Ombretta
  2. Luisetto, Giovanni
  3. Camozzi, Valentina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...