skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Rhetorical Figures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rhetoric In Advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric In Advertising

Vu, Xuan Doan

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61379

Truy cập trực tuyến

2
Rhetoric in advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric in advertising

Vu, Xuan Doan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60408

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retorical figures in advertising language

Radenković-Šošić Bojana

Glasnik Etnografskog Instituta SANU, 01 January 2012, Vol.60(2), pp.73-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-0861 ; DOI: 10.2298/GEI1202073R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodality in Canadian print advertising: Different functional connections between headlines and visual texts of advertisements in English and French consumer magazines

Lick, Erhard

Semiotica, 2015, Vol.2015(204), pp.145-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-1998 ; E-ISSN: 1613-3692 ; DOI: 10.1515/sem-2014-0084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Реторичке фигуре у језику рекламних порука

Radenković Šošić, Biljana

Гласник Етнографског института САНУ, 2012, Vol.LX(2), pp.73-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-0861 ; E-ISSN: 2334-8259

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stylistics Analysis in Advertising Discourse: A Case of the Dangote Cement Advertisement in Bamenda--Cameroon

Fomukong, Seino Evangeline Agwa

Advances in Language and Literary Studies, December 2016, Vol.7(6), p.105

ISSN: 2203-4714 ; E-ISSN: 2203-4714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Rhetorical Figures<br>The Case of Advertising<br>Rhetorical Figures: The Case of Advertising
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetorical Figures
The Case of Advertising
Rhetorical Figures: The Case of Advertising

The Handbook of Organizational Rhetoric and Communication, Concepts, Chapter 16, p.229-244

ISBN: 9781119265733 ; E-ISBN: 9781119265771 ; DOI: 10.1002/9781119265771.ch16

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetorical figures in headings and their effect on text processing: the moderating role of information relevance and text length

Huhmann, Bruce A. ; Mothersbaugh, David L. ; Franke, George R.

IEEE Transactions on Professional Communication, Sept, 2002, Vol.45(3), p.157(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-1434

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retoriese stylfigure as intellektuele spel in advertensiekommunikasie

van Niekerk ; Lubbe

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 September 2014, Vol.54(3), pp.446-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric in advertising: Attitudes towards verbo-pictorial rhetorical figures

Van Mulken, Margot

Information Design Journal, 2008, Vol.16(1), pp.35-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5471

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetorical figures and the translation of advertising headlines

Smith, Karen

Language and Literature, May 2006, Vol.15(2), pp.159-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9470 ; E-ISSN: 1461-7293 ; DOI: 10.1177/0963947006063745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La recepción de las figuras retóricas de textos publicitarios: una experiencia orientada a la enseñanza / aprendizaje del alumnado de traducción

Calzada Pérez, María

Quaderns: Revista de traducció, 2008, Issue 15, pp.169-186

ISSN: 1138-5790

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

영어 광고문의 특성에 관한 연구

김수정(Kim Soo-Jung) ; 김신영(Kim Shin-Young) ; 김은일(Kim Eunil)

새한영어영문학, 2009, Vol.51(1), pp.255-275

ISSN: 1598-7124

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La recepción de las figuras retóricas de textos publicitarios : una experiencia orientada a la enseñanza / aprendizaje del alumnado de traducción

Calzada Pérez, María

Quaderns : revista de traducció ; N. 15 (2008) p. 169-186

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2011  (3)
 3. 2012đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Spanish  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Korean  (1)
 5. Afrikaans  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Calzada Pérez, María
 2. Vu, Xuan Doan
 3. 김수정
 4. Seino Evangeline Agwa Fomukong
 5. Lick, Erhard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...