skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Bauermeister, José A xóa Chủ đề: Resilience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Statewide LGB Policies Go From “Under Our Skin” to “Into Our Hearts”: Fatherhood Aspirations and Psychological Well-Being Among Emerging Adult Sexual Minority Men

Bauermeister, José

Journal of Youth and Adolescence, 2014, Vol.43(8), pp.1295-1305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-013-0059-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectrums of Love: Examining the Relationship between Romantic Motivations and Sexual Risk among Young Gay and Bisexual Men

Bauermeister, José ; Ventuneac, Ana ; Pingel, Emily ; Parsons, Jeffrey

AIDS and Behavior, 2012, Vol.16(6), pp.1549-1559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: 10.1007/s10461-011-0123-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Adoption  (1)
 2. Discrimination  (1)
 3. Msm  (1)
 4. Obsession  (1)
 5. Ideation  (1)
 6. Love  (1)
 7. Fathers  (1)
 8. Internet  (1)
 9. Marriage  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bauermeister, José A.
 2. Bauermeister, Jose
 3. Bauermeister, Ja
 4. Bauermeister, José
 5. Bauermeister, J.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...