skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Quan hệ công chúng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Career opportunities in advertising and public relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Career opportunities in advertising and public relations

Field Shelly.

New York : Ferguson Facts on File, c2006. - (659 FIE 2006) - ISBN0816062455 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Image makers : advertising, public relations, and the ethos of advocacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image makers : advertising, public relations, and the ethos of advocacy

Jackall Robert.; Hirota Janice M

Chicago, IL : University of Chicago Press, c2000. - (659 JAC 2000) - ISBN0226389162 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hirota Janice M
  2. Jackall Robert
  3. Field Shelly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...