skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Quản lý giáo dục xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11077

Truy cập trực tuyến

2
Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM

Nguyễn, Thị Khánh Trinh

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14476

Truy cập trực tuyến

3
Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn, Thị Khánh Trinh; Nguyễn, Đức Chính, người hướng dẫn

V_L0_01699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49092

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thị Khánh Trinh

Khoa Sư phạm; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương theo hướng tiếp cận triết lý TQM : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn Thị Khánh Trinh; Nguyễn Đức Chính Người hướng dẫn

H. : Khoa Sư phạm, 2008 - (378.124 NG-T 2008)

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn, Thúy Hạnh; Nguyễn, Xuân Thức , người hướng dẫn

00050002900; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47620

Truy cập trực tuyến

7
Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn, Thúy Hạnh; Nguyễn, Xuân Thức , người hướng dẫn

00050002900; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47774

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thúy Hạnh

ĐHGD; 2013

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương Luận văn ThS Giáo dục học 60 14 05

Nguyễn Thúy Hạnh

ĐHGD; 2013

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Nguyễn Thúy Hạnh; Nguyễn Xuân Thức người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2013 - (378.16 NG-H 2013)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...