skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Quản lý xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Marketing-mix tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing-mix tại công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh

Nguyễn, Thị Thanh Thúy

94 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16794

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Luận văn ThS Kiểm soát và bảo vệ môi trường 62 85 01

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đai học khoa học tự nhiên; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Nhữ, Thị Xuân, người hướng dẫn

01050003022; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37373

Truy cập trực tuyến

4
Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Mai, Thị Thanh Xuân

Nguyễn, T. T. T. (2018). Chính sách đền bù trong giải phóng mặt bằng của Thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62453

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...