skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Appendix D: Evaluation Information Summary for Core Example Initiatives
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix D: Evaluation Information Summary for Core Example Initiatives

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

2
Appendix C: Participant Biographies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: Participant Biographies

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

3
Evaluation Design for Complex Global Initiatives: Workshop Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation Design for Complex Global Initiatives: Workshop Summary

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595 ; DOI: 10.17226/18739

Toàn văn sẵn có

4
Confronting AIDS: Update 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting AIDS: Update 1988

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271 ; DOI: 10.17226/771

Toàn văn sẵn có

5
Appendix B: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Workshop Agenda

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

6
Appendix A: Statement of Task
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Statement of Task

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

7
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

8
Executive Summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive Summary

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

9
Envisioning a Future for Evaluation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Envisioning a Future for Evaluation

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

10
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

11
A National Commission on HIV Infection and AIDS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A National Commission on HIV Infection and AIDS

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

12
Using Evaluation Findings and Communicating Key Messages
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Evaluation Findings and Communicating Key Messages

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

13
HIV Infection and its Epidemiology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV Infection and its Epidemiology

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

14
Appendix A: Summary and Recommendations from Confronting AIDS: Directions for Public Health, Health Care, and Research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Summary and Recommendations from Confronting AIDS: Directions for Public Health, Health Care, and Research

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

15
Lessons from Large-Scale Program Evaluation on a Not-Quite-as-Large Scale
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from Large-Scale Program Evaluation on a Not-Quite-as-Large Scale

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

16
Understanding the Course of the Epidemic
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Course of the Epidemic

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

17
Appendix B: CDC Classification System for HIV Infections and Revised Case Definition for AIDS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: CDC Classification System for HIV Infections and Revised Case Definition for AIDS

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

18
Evolving Methods in Evaluation Science
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Methods in Evaluation Science

Steve Olson (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author)

ISBN: 9780309302586 ; ISBN: 0309302587 ; E-ISBN: 9780309302593 ; E-ISBN: 0309302595

Toàn văn sẵn có

19
Altering the Course of the Epidemic
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altering the Course of the Epidemic

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

20
Appendix C: Correspondents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: Correspondents

Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee for the Oversight of AIDS Activities (Corporate Author)

ISBN: 9780309038799 ; ISBN: 0309038790 ; E-ISBN: 9780309535274 ; E-ISBN: 0309535271

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.971  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1.508)
 2. 2003đến2005  (511)
 3. 2006đến2008  (548)
 4. 2009đến2012  (1.207)
 5. Sau 2012  (1.197)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (4.594)
 2. Sách  (377)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...