skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Protestant churches xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The soul of the American university : from protestant establishment to established nonbelief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The soul of the American university : from protestant establishment to established nonbelief

Marsden George M.

New York : Oxford University Press, 1994. - (378.73 MAR 1994) - ISBN0195070461

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
After Cloven Tongues of Fire Protestant Liberalism in Modern American History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Cloven Tongues of Fire Protestant Liberalism in Modern American History

Hollinger, David A

E-ISBN 9780691166636

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Spirits of Protestantism - Medicine, Healing, and Liberal Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirits of Protestantism - Medicine, Healing, and Liberal Christianity

Klassen, Pamela E.

ISBN: 9780520244283 ; E-ISBN: 9780520950443

Toàn văn sẵn có

4
Grant Us Courage: Travels Along the Mainline of American Protestantism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grant Us Courage: Travels Along the Mainline of American Protestantism

Balmer, Randall Herbert

ISBN10: 0195100867 ; ISBN13: 9780195100860 ; E-ISBN10: 0198026102 ; E-ISBN13: 9780198026105

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...