skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proofs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Process of Evidencing (Offer of Proof) at Administrative Procedure

Faskaj, Alma Vokopola; Gerxhi, Julejda

Academicus International Scientific Journal, 2012, Issue 5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-3715

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Process of Evidencing (Offer of Proof) at Administrative Procedure

Vokopola, Alma ; Gërxhi, Julejda

Academicus, 2012, Issue 5, pp.84-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20793715

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Process of Evidencing (Offer of Proof) at Administrative Procedure

Alma Vokopola ; Julejda Gërxhi

Academicus : International Scientific Journal, 01 February 2012, Vol.MMXII(5), pp.84-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-3715 ; E-ISSN: 2309-1088 ; DOI: 10.7336/academicus.2012.05.08

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Process of Evidencing (Offer of Proof) at Administrative Procedure

Faskaj, Alma Vokopola ; Gerxhi, Julejda

Academicus International Scientific Journal, 2012, Vol.III(5), pp.84-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-3715 ; E-ISSN: 2309-1088

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...