skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Product Lifecycle Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC

Danjou, Christophe ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2017, Vol.11(2), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-015-0268-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric skeleton computation enabling concurrent product engineering and assembly sequence planning

Demoly, Frédéric ; Toussaint, Luis ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computer-Aided Design, 2011, Vol.43(12), pp.1654-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep learning for big data applications in CAD and PLM – Research review, opportunities and case study

Dekhtiar, Jonathan ; Durupt, Alexandre ; Bricogne, Matthieu ; Eynard, Benoit ; Rowson, Harvey ; Kiritsis, Dimitris

Computers in Industry, September 2018, Vol.100, pp.227-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2018.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration based on product lifecycles interoperability for extended enterprise

Belkadi, Farouk ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoit ; Bonjour, Eric

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(3), pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0099-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, Sep 2013, p.833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; E-ISSN: 18726194

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementations of Model Based Definition and Product Lifecycle Management Technologies: a Case Study in Chinese Aeronautical Industry

Zhu, Wenhua ; Bricogne, Matthieu ; Durupt, Alexandre ; Remy, Sébastien ; Li, Baorui ; Eynard, Benoit

IFAC PapersOnLine, 2016, Vol.49(12), pp.485-490

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Product lifecycle management in design and engineering education: International perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management in design and engineering education: International perspectives

Fielding, Emanuela A. S. ; Mccardle, John ; Eynard, Benoit ; Hartman, Nathan ; Fraser, Alister S.

DOI: 10.1177/1063293X13520316

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple viewpoint modelling framework enabling integrated product–process design

Demoly, Frédéric ; Monticolo, Davy ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(4), pp.269-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0107-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOMIST: A Platform for Biomedical Data Lifecycle Management of Neuroimaging Cohorts.(Report)(Author abstract)

Allanic, Marianne ; Herve, Pierre-Yves ; Pham, Cong-Cuong ; Lekkal, Myriam ; Durupt, Alexandre ; Brial, Thierry ; Grioche, Arthur ; Matta, Nada ; Boutinaud, Philippe ; Eynard, Benoit ; Joliot, Marc

Frontiers in ICT, Jan 30, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-198X ; DOI: 10.3389/fict.2016.00035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing Knowledge When it Cannot be Made Explicit: The Case of Product Lifecycle Management Systems

Abel, Marie-Hélène ; Eynard, Benoit

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Sharing Within Extended Enterprises: Case of Product Lifecycle Management systems

Arduin, Pierre-Emmanuel ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Abel, Marie-Helene ; Eynard, Benoit

European Conference on Knowledge Management, Vol.1, pp.63-71

ISSN: 20488963 ; E-ISSN: 20488971

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, Benoit
 2. Eynard, B.
 3. Eynard, Benoît
 4. Demoly, Frédéric
 5. Gomes, Samuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...