skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pregnancy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenatal determinants of oro-facial clefts in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, V W ; Omo-Aghoja, L O ; Ugboko, V I ; Obuekwe, O N ; Saheeb, B D O ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, A

African health sciences, March 2010, Vol.10(1), pp.31-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 20811522 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retrospective Cohort Study of Lassa Fever in Pregnancy, Southern Nigeria

Okogbenin, Sylvanus ; Okoeguale, Joseph ; Akpede, George ; Colubri, Andres ; Barnes, Kayla G ; Mehta, Samar ; Eifediyi, Reuben ; Okogbo, Felix ; Eigbefoh, Joseph ; Momoh, Mojeed ; Rafiu, Mojeed ; Adomeh, Donatus ; Odia, Ikponmwosa ; Aire, Chris ; Atafo, Rebecca ; Okonofua, Martha ; Pahlman, Meike ; Becker-Ziaja, Beate ; Asogun, Danny ; Okokhere, Peter ; Happi, Christian ; Günther, Stephan ; Sabeti, Pardis C ; Ogbaini-Emovon, Ephraim

Emerging infectious diseases, August 2019, Vol.25(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1080-6059 ; PMID: 31310586 Version:1 ; DOI: 10.3201/eid2508.181299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Odia, Ikponmwosa
  2. Okokhere, Peter
  3. Adomeh, Donatus
  4. Mehta, Samar
  5. Eigbefoh, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...