skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order+

Åberg, John

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dialectic Characteristics of Policies for AsiaPacific Regional Relations +

Chang, Ching

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr/May 2017, Vol.3(1), pp.367-393 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Åberg, J.H.S.
  2. Åberg, John H.S.
  3. Chang, Ching
  4. Ching Chang
  5. Åberg, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...