skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Post-communism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rise of xenophobic nationalism in Europe: A case of Slovenia

Kuhelj, Alenka

Communist and Post-Communist Studies, 2011, Vol.44(4), pp.271-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2011.10.003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit from communism

Graubard Stephen Richards

New Brunswick, N.J., U.S.A. : Transaction Publishers, c1993. - (335.43 EXI 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining moderation in nationalism: Divergent trajectories of national conservative parties in Estonia and Latvia

Li Bennich-Björkman ; Karl Magnus Johansson

Comparative European Politics, 2012, Vol.10(5), p.585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-4790 ; E-ISSN: 1740-388X ; DOI: 10.1057/cep.2011.28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mad crowd: Skinhead youth and the rise of nationalism in post-communist Russia

Worger, Peter

Communist and Post-Communist Studies, September-December 2012, Vol.45(3-4), pp.269-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2012.07.015

Toàn văn sẵn có

5
Rationality, nationalism and post-communist market transformations a comparative analysis of Belarus, Poland and the Baltic States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationality, nationalism and post-communist market transformations a comparative analysis of Belarus, Poland and the Baltic States

Savchenko, Andrew

ISBN: 0754611884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nationalism and internationalism: the culmination of modern history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and internationalism: the culmination of modern history

Muir, Ramsay

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

8
18. Nationalism in Postcommunist Russia: From Resignation to Anger
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

18. Nationalism in Postcommunist Russia: From Resignation to Anger

Prizel, Ilya

Central European University Press

ISBN: 9789639116719 ; ISBN: 9639116718 ; E-ISBN: 9789633860038 ; E-ISBN: 9633860032

Toàn văn sẵn có

9
Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergent Romanian Post-Communist Ethos From Nationalism to Privatism

Matei, Sorin

Problems of Post-Communism, 01 March 2004, Vol.51(2), p.40-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-8216 ; E-ISSN: 1557-783X ; DOI: 10.1080/10758216.2004.11052157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Illiberal Nationalism in Romania: A Historical Institutionalist Analysis of the Leninist Legacy

Chen, Cheng

East European Politics & Societies, May 2003, Vol.17(2), pp.166-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325403017002002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and Diversity in East European Nationalism, on the Basis of a Romanian Case Study

Dobrescu, Caius

East European Politics & Societies, August 2003, Vol.17(3), pp.393-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325403255306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Nationalism and Identity in Romania: A History of Extreme Politics from the Birth of the State to EU Accession International library of political studies 40.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Identity in Romania: A History of Extreme Politics from the Birth of the State to EU Accession International library of political studies 40.

Cinpoeðs, Radu

ISBN10: 1848851669 ; ISBN13: 9781848851665 ; E-ISBN10: 0857720309 ; E-ISBN13: 9780857720306

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism, Nationalism and Post-Communist Romania: The Life and Death of Dracula Park

Tănăsescu, Alina

Journal of Tourism and Cultural Change, 01 December 2006, Vol.4(3), p.159-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6825 ; E-ISSN: 1747-7654 ; DOI: 10.2167/jtcc070.0

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Serbian nationalism and the Third Balkan War

Križan, Mojmir

Studies in East European Thought, 1994, Vol.46(1), pp.47-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9392 ; E-ISSN: 1573-0948 ; DOI: 10.1007/BF01074768

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Politics without a Past: The Absence of History in Postcommunist Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics without a Past: The Absence of History in Postcommunist Nationalism

Cohen, Shari J

ISBN10: 0822323990 ; ISBN10: 0822323788 ; ISBN13: 9780822323990 ; ISBN13: 9780822323785 ; E-ISBN10: 0822390671 ; E-ISBN13: 9780822390671

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: Was Nationalism Consistently Important in Europe During the Twentieth Century?

History in Dispute

ISBN: 978-1-55862-721-5

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism, and Myth in Post-Communist Europe

Tismaneanu, Vladimir

ISBN: ; E-ISBN: 9781400822508 ; DOI: 10.1515/9781400822508

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Fantasies of Salvation - Democracy, Nationalism, and Myth in Post-Communist Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fantasies of Salvation - Democracy, Nationalism, and Myth in Post-Communist Europe

Tismaneanu, Vladimir

ISBN: 9780691144382 ; ISBN: 0691144389 ; E-ISBN: 9781400822508

Toàn văn không sẵn có

20
For Kin or Country - Xenophobia, Nationalism, and War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Kin or Country - Xenophobia, Nationalism, and War

Saideman, Stephen M. ; Ayres, R. William

E-ISBN: 9780231514491 ; E-ISBN: 0231514492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (12)
 2. 1998đến2002  (114)
 3. 2003đến2007  (73)
 4. 2008đến2013  (229)
 5. Sau 2013  (96)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (491)
 2. German  (13)
 3. French  (5)
 4. Romanian  (2)
 5. Polish  (1)
 6. Italian  (1)
 7. Slovak  (1)
 8. Korean  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bekus, Nelly
 2. Bunce, Valerie
 3. Tismaneanu, Vladimir
 4. Gherghina, Sergiu
 5. Dawisha, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...