skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa Chủ đề: Popular music xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brands that rock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brands that rock

Blackwell Roger D.; Stephan Kristina

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (658.8 BLA 2004) - ISBN0471455172 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The hallelujah effect : philosophical reflections on music, performance practice, and technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hallelujah effect : philosophical reflections on music, performance practice, and technology

Babette Babich

E-ISBN 9781409449607 ; E-ISBN 9781409449614 ; E-ISBN 9781409473107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Traditional music and Irish society : historical perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional music and Irish society : historical perspectives

Martin Dowling

E-ISBN 9781409435105 ; E-ISBN 9781409435112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Singer-songwriters and musical open mics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Singer-songwriters and musical open mics

Marcus Aldredge

E-ISBN 9781409442721 ; E-ISBN 9781409442738 ; E-ISBN 9781409474203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Pop When the World Falls Apart: Music in the Shadow of Doubt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pop When the World Falls Apart: Music in the Shadow of Doubt

Eric Weisbard

ISBN10: 0822351080 ; ISBN10: 0822350998 ; ISBN13: 9780822351085 ; ISBN13: 9780822350996 ; E-ISBN10: 0822394693 ; E-ISBN13: 9780822394693

Toàn văn không sẵn có

6
The Cultural Study of Music: A Critical Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Study of Music: A Critical Introduction

Martin Clayton ; Trevor Herbert ; Richard Middleton

ISBN10: 0415881900 ; ISBN13: 9780415881906 ; E-ISBN10: 0203149459 ; E-ISBN13: 9780203149454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The German Lied after Hugo Wolf: From Hans Pfitzner to Anton Webern German Life & Civilization 61
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Lied after Hugo Wolf: From Hans Pfitzner to Anton Webern German Life & Civilization 61

Brown, Lesley-Ann

Series-ISSN: 0899-9899 ; ISBN10: 303431888X ; ISBN13: 9783034318884 ; E-ISBN10: 3035307210 ; E-ISBN13: 9783035307214

Toàn văn không sẵn có

8
Fiesta de diez pesos: Music and Gay Identity in Special Period Cuba
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiesta de diez pesos: Music and Gay Identity in Special Period Cuba

Morad, Moshe

ISBN10: 1472424573 ; ISBN13: 9781472424570 ; E-ISBN10: 1472448189 ; E-ISBN13: 9781472448187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Music and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and Politics

Street, John

ISBN10: 074563544X ; ISBN10: 0745635431 ; ISBN13: 9780745635446 ; ISBN13: 9780745635439 ; E-ISBN10: 0745672701 ; E-ISBN13: 9780745672700

Toàn văn không sẵn có

10
Music and identity in Ireland and beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and identity in Ireland and beyond

Mark Fitzgerald ; John O'Flynn

E-ISBN 9781472409669 ; E-ISBN 9781472409676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
This life of sounds: evenings for new music in Buffalo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

This life of sounds: evenings for new music in Buffalo

Levine, Renée

ISBN10: 0199730776 ; ISBN13: 9780199730773 ; E-ISBN10: 0199781532 ; E-ISBN13: 9780199781539

Toàn văn không sẵn có

12
Listening to Western Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Listening to Western Music

Wright, Craig M.

ISBN10: 1305627350 ; ISBN13: 9781305627352 ; E-ISBN10: 1473745977 ; E-ISBN13: 9781473745971

Toàn văn không sẵn có

13
Into the Maelstrom: Music, Improvisation and the Dream of Freedom: Before 1970
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Into the Maelstrom: Music, Improvisation and the Dream of Freedom: Before 1970

Toop, David

ISBN10: 1501314513 ; ISBN10: 1628927690 ; ISBN13: 9781501314513 ; ISBN13: 9781628927696 ; E-ISBN10: 1441102779 ; E-ISBN13: 9781441102775

Toàn văn không sẵn có

14
Extraordinary Measures: Disability in Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraordinary Measures: Disability in Music

Straus, Joseph Nathan

ISBN10: 0199766460 ; ISBN10: 0199766452 ; ISBN13: 9780199766468 ; ISBN13: 9780199766451 ; E-ISBN10: 0199830304 ; E-ISBN13: 9780199830305

Toàn văn không sẵn có

15
Lost in Music: Culture, Style and the Musical Event Routledge Library Editions: Popular Music 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost in Music: Culture, Style and the Musical Event Routledge Library Editions: Popular Music 5

Avron Levine White

ISBN10: 1138649716 ; ISBN13: 9781138649712 ; E-ISBN10: 1315624036 ; E-ISBN13: 9781315624037

Toàn văn không sẵn có

16
Expanding the Horizon of Electroacoustic Music Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding the Horizon of Electroacoustic Music Analysis

ISBN: 9781107544055 ; ISBN: 9781107118324 ; ISBN: 110754405X ; ISBN: 1107118328 ; E-ISBN: 9781316339633 ; E-ISBN: 1316339637 ; DOI: 10.1017/CBO9781316339633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Religion and Popular Music in Europe: New Expressions of Sacred and Secular Identity Library of Modern Religion v. 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Popular Music in Europe: New Expressions of Sacred and Secular Identity Library of Modern Religion v. 18

Thomas Bossindreas Händ Keith Kahn-Harris

ISBN10: 1848858094 ; ISBN13: 9781848858091 ; E-ISBN10: 0857720066 ; E-ISBN13: 9780857720061

Toàn văn không sẵn có

18
Teenage Nervous Breakdown
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teenage Nervous Breakdown

Walley, David

ISBN10: 0415978564 ; ISBN10: 0415978572 ; ISBN13: 9780415978569 ; ISBN13: 9780415978576 ; E-ISBN10: 0203821254 ; E-ISBN13: 9780203821251

Toàn văn không sẵn có

19
Black Musician and the White City
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Musician and the White City

Absher, Amy

ISBN: 9780472119172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
British Musical Modernism: The Manchester Group and their Contemporaries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Musical Modernism: The Manchester Group and their Contemporaries

ISBN: 9780521844482 ; ISBN: 0521844487 ; E-ISBN: 9781139033350 ; E-ISBN: 1139033352 ; DOI: 10.1017/CBO9781139033350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (20)
 2. 1986đến1994  (12)
 3. 1995đến2001  (32)
 4. 2002đến2009  (129)
 5. Sau 2009  (438)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (640)
 2. Bản nhạc  (12)
 3. Luận án, luận văn  (3)
 4. Khác  (1)
 5. Tạp chí  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (608)
 2. German  (31)
 3. Spanish  (19)
 4. French  (3)
 5. Swedish  (3)
 6. Italian  (2)
 7. Slovenian  (1)
 8. No linguistic content  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Thai  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hawkins, Professor Stan
 2. Burns, Professor Lori
 3. Scott, Professor Derek B.
 4. lt
 5. gt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...