skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Chủ đề: Polymers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowoczesne polimery w technologii tabletek matrycowych.
Modern polymers in matrix tablets technology

Zimmer, Łukasz ; Kasperek, Regina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.189-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25739125 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena właściwości zeli otrzymywanych na bazie termowrazliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji.
In vitro evaluation of the gels properties prepared thermosensitive polymers as vehicles for administration substance by injection

Karolewicz, Bozena ; Owczarek, Artur ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332321 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki powierzchni polimerów wykorzystywanych w medycynie.
The use of contact angle and the surface free energy as the surface characteristics of the polymers used in medicine

Liber-Kneć, Aneta ; Łagan, Sylwia

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918654 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polimery jako substancje pomocnicze stosowane w technologii tabletek powlekanych zawierajacych pochodne kwasu ibandronowego (bisfosfoniany).
Polymers as excipients used in the technology of coated tablets containing ibandronic acid derivatives (bisphosphonates)

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2012, Vol.42(1), pp.5-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22783728 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ rodzaju polimeru na właściwości fizyczne i proces uwalniania chlorowodorku papaweryny z tabletek.
Influence of polymer type on the physical properties and the release study of papaverine hydrochloride from tablets

Kasperek, Regina ; Polski, Andrzej ; Sobótka-Polska, Karolina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918651 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie hydrofilowych syntetycznych i naturalnych polimerów w formulacjach tabletek z chlorowodorkiem metforminy o róznym profilu uwalniania.
The use of natural and synthetic hydrophilic polymers in the formulation of metformin hydrochloride tablets with different profile release

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Kołodziejska, Justyna ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2012, Vol.42(3-4), pp.167-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 23457958 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektywy wykorzystania polimerowych nośników epidoksorubicyny i cyklofosfamidu w terapii nowotworów.
Perspectives of use of polymer carriers of epidoxorubicin and cyclophosphamide in cancer therapy

Zółtowska, Karolina ; Sobczak, Marcin

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.51-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918656 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky'ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 7. Ocena współczynników Peusnera Sij membrany polimerowej.
Network form of the Kedem-Katchalsky equations for ternary non-electrolyte solutions 7. Evaluation of Sij Peusner's coefficients for polymeric membrane

Batko, Kornelia M ; Ślęzak-Prochazka, Izabella ; Ślęzak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.39-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918655 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena macierzy współczynników Peusnera membrany polimerowej i ternarnych roztworów nieelektrolitów.
Evaluation of the Peusner's coefficients matrix for polymeric membrane and ternary non-electrolyte solutions

Jasik-Slęzak, Jolanta ; Slęzak-Prochazka, Izabella ; Slęzak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.167-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25696941 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie sieci termodynamicznych do interpretacji transportu w mikroukładach: transport jednorodnych roztworów nieelektrolitów przez membran polimerowa.
Application of the network thermodynamics to interpretation of transport in a microsystems: transport of homogeneous solutions through polymeric membrane

Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21744656 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky'ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 3. Ocena współczynników Peusnera Hij membrany polimerowej.
Network form of the Kedem-Katchalsky equations for ternary non-electrolyte solutions. 3. Evaluation of Hij Peusner's coefficients for polymeric membrane

Batko, Kornelia M ; Slezak-Prochazka, Izabella ; Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2013, Vol.43(2), pp.111-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24044291 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ substancji wielkoczqsteczkowych na właściwości hydrozeli z hydrokortyzonem.
Influence of polymers on hydrogels with hydrocortisone properties

Szcześniak, Maria ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(2), pp.43-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21866796 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stezeniowe zalezności współczynników Peusnera W(ij) dla ternarnych roztworów nieelektrolitów.
Concentration dependencies of W(ij) Peusner's coefficient for different composition and concentration of the non-electrolyte ternary solutions

Jasik-Slęzak, Jolanta ; Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.179-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25696942 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porównanie adekwatności hemodializy prowadzonej z uzyciem niskoprzepływowych dializatorów polisulfonowych i wysokoprzepływowych dializatorów helixonowych.
Comparison of the hemodialysis adequacy conducted based on low-flux polysulfone dialyzers and high-flux helixone dialyzers

Sobaszek-Pitas, Magdalena ; Kopeć, Jerzy ; Krzanowski, Marcin ; Sułowicz, Władysław

Przeglad lekarski, 2014, Vol.71(7), pp.384-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2240 ; PMID: 25338334 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of polymeric excipients on the process of pharmaceutical availability of therapeutic agents from a model drug form. Part I. In formulations with controlled disintegration and release time

Nachajski, Michal Jakub ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(2), pp.65-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20649091 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of thermosensitive microspheres as potential components for sun-protectors

Musiał, Witold ; Kokol, Vanja ; Voncina, Bojana

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(2), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20649088 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relacja miedzy efektywnym i rzeczywistym współczynnikiem przepuszczalności solutu przez membrane polimerowa.
Relation between effective and real solute permeability coefficients through polymeric membrane

Jasik-Slezak, Jolanta ; Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(2), pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20649087 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opis termodynamiczny polaryzacji stezeniowej w transporcie membranowym roztworów nieelektrolitów.
Thermodynamical description of the concentration polarization in a membrane transport of non-electrolyte solution

Jasik-Slezak, Jolanta ; Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(4), pp.49-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21387842 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wyznaczanie grubości stezeniowych warstw granicznych dla wieloskładnikowych roztworów elektrolitów i membrany polimerowej.
Determination of thickness of concentration boundary layers for ternary electrolyte solutions and polymeric membrane

Jasik-Slezak, Jolanta ; Slezak, Andrzej

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(4), pp.41-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21387841 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the free volume changes in one day hydrogel and one day silicone-hydrogel contact lenses by means of positron annihilation lifetime spectroscopy

Kocela, Agnieszka ; Filipecki, Jacek ; Korzekwa, Piotr ; Golis, Edmund

Polimery w medycynie, 2012, Vol.42(1), pp.61-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22783734 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (8)
 2. 1973đến2003  (8)
 3. 2004đến2007  (14)
 4. 2008đến2012  (30)
 5. Sau 2012  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Slezak, Andrzej
 2. Slezak, A.
 3. Pluta, Janusz
 4. Musiał, Witold
 5. Kokol, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...