skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition and Minority Rights in Punjabi Hindu Debates, 1920-47

Nair, Neeti

Economic and Political Weekly, 24 December 2011, Vol.46(52), pp.61-69

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Secularism and Civil Society

Yamini Aiyar ; Meeto Malik

Economic and Political Weekly, 23 October 2004, Vol.39(43), pp.4707-4711

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituent Assembly Debates and Minority Rights

Rochana Bajpai

Economic and Political Weekly, 27 May 2000, Vol.35(21/22), pp.1837-1845

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligarh's Long Quest for 'Minority' Status: AMU (Amendment) Act, 1981

Graff, Violette

Economic and Political Weekly, 11 August 1990, Vol.25(32), pp.1771-1781

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights versus Representation: Defending Minority Interests in the Constituent Assembly

Shefali Jha

Economic and Political Weekly, 19 April 2003, Vol.38(16), pp.1579-1583

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka After the Presidential Election

Uyangoda, Jayadeva

Economic and Political Weekly, 6 February 2010, Vol.45(6), pp.12-13

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2002  (1)
  3. 2003đến2003  (1)
  4. 2004đến2010  (2)
  5. Sau 2010  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...