skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a better tax system: can a consumption tax deliver the goods?

Gale, William G.

Brookings Review, Fall, 1995, Vol.13(4), p.18(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Watch: The Expanding Reach of the Individual Alternative Minimum Tax

Burman, Leonard E ; Gale, William G ; Rohaly, Jeffrey

Journal of Economic Perspectives, 2003, Vol.17(2), pp.173-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/089533003765888494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption taxes and saving: the role of uncertainty in tax reform.(Applied Economics in Action: Assessing Fundamental Tax Reform)

Engen, Eric M. ; Gale, William G.

American Economic Review, May, 1997, Vol.87(2), p.114(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No free lunch on tax reform

Gale, William G.

Brookings Review, Spring, 1996, Vol.14(2), p.3(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax-preferred assets and debt, and the Tax Reform Act of 1986: some implications for fundamental tax reform.(Fundamental Tax Reform: Possibilities and Problems)

Engen, Eric M. ; Gale, William G.

National Tax Journal, Sept, 1996, Vol.49(3), p.331-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Simple, Efficient, Fair. Or Is It? The Flat Tax in Theory and Practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple, Efficient, Fair. Or Is It? The Flat Tax in Theory and Practice

Gale, William G.

The Brookings Review, 1998, Vol.16(3), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07451253 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20080800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The individual AMT problems and potential solutions

Leonard E. Burman ; William G. Gale ; Jeffrey Rohaly ; Jeff Rohaly ; Benjamin H. Harris;; Burman, Leonard E ; Gale, William G ; Rohaly, Jeffrey ; Harris, Benjamin H

National tax journal, 2002, Vol.55(3), pp. 555-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1996  (2)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến2002  (2)
 5. Sau 2002  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gale, William G.
 2. William G. Gale
 3. Gale, William
 4. Gale, W.G.
 5. Gale, Wg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...