skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the same mistake again - or is this time different?

King, Lawrence ; Kitson, Michael ; Konzelmann, Sue ; Wilkinson, Frank;; King, Lawrence ; Kitson, Michael ; Konzelmann, Sue ; Wilkinson, Frank

Cambridge journal of economics, 2012, Vol.36(1), pp. 1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fiscal and distributional implications of job generation

Kitson, Michael; Michie, Jonathan ; Sutherland, Holly

Cambridge journal of economics, 1997, Vol.21(1), pp.103-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The macroeconomics of protectionism the case of Britain in the 1930s

Kitson, Michael; Solomou, Solomos

Cambridge journal of economics, 1989, Vol.13(1), pp. 155-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict, cooperation and change: The political economy of trade and trade policy

Kitson, Michael ; Michie, Jonathan

Review of International Political Economy, 01 December 1995, Vol.2(4), p.632-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-2290 ; E-ISSN: 1466-4526 ; DOI: 10.1080/09692299508434336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective protection and economic recovery in the United Kingdom during the 1930s1

Kitson, Michael ; Solomou, Solomos ; Weale, Martin

Economic History Review, May 1991, Vol.44(2), pp.328-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0117 ; E-ISSN: 1468-0289 ; DOI: 10.1111/j.1468-0289.1991.tb01846.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...