skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Political aspects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Divided Nations and European Integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided Nations and European Integration

Mabry, Tristan James ;Mcgarry, John ;Moore, Margaret ;O'Leary, Brendan;

ISBN: 9780812244977 ; E-ISBN: 9780812208276

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural  religious and political contestations  the multicultural challenge

Springer; 2015 - (320)

Truy cập trực tuyến

3
Power Sharing in Deeply Divided Places
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Sharing in Deeply Divided Places

ISBN: 9780812245011 ; E-ISBN: 9780812207989

Toàn văn không sẵn có

4
The Politics of Official Apologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Official Apologies

Nobles, Melissa.;

ISBN: 9780521872317 ; ISBN: 9780521693851 ; ISBN: 0521872316 ; ISBN: 0521693853 ; E-ISBN: 9780511756252 ; E-ISBN: 0511756259 ; DOI: 10.1017/CBO9780511756252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Paradoxes of liberal democracy Islam, western Europe, and the Danish cartoon crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paradoxes of liberal democracy Islam, western Europe, and the Danish cartoon crisis

Sniderman, Paul M

E-ISBN 9780691173627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The immigration crucible transforming race, nation, and the limits of the law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immigration crucible transforming race, nation, and the limits of the law

Kretsedemas, Philip

E-ISBN 9780231157605 ; E-ISBN 9780231157612

Toàn văn không sẵn có

7
Brown Tide Rising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brown Tide Rising

Ana, Otto Santa

ISBN: 9780292777668 ; E-ISBN: 9780292796355

Toàn văn không sẵn có

8
Politics in the playground: the world of early childhood in New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics in the playground: the world of early childhood in New Zealand

May, Helen

ISBN: 9781877372681 ; ISBN: 1877372684

Toàn văn không sẵn có

9
The politics of rights lawyers, public policy, and political change, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of rights lawyers, public policy, and political change, second edition

Stuart A. Scheingold

E-ISBN 0472030051 ; E-ISBN 0472025538 ; E-ISBN 9780472030057 ; E-ISBN 9780472025534

Toàn văn không sẵn có

10
Uneasy alliances race and party competition in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uneasy alliances race and party competition in America

Frymer, Paul

E-ISBN 0691057958 ; E-ISBN 0691004641 ; E-ISBN 9780691148014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Not even past Barack Obama and the burden of race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not even past Barack Obama and the burden of race

Sugrue, Thomas J

E-ISBN 0691137307 ; E-ISBN 1400834198 ; E-ISBN 9780691137308 ; E-ISBN 9781400834198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Still a house divided race and politics in Obama’s America (Princeton studies in American politics: historical, international, and comparative perspectives)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still a house divided race and politics in Obama’s America (Princeton studies in American politics: historical, international, and comparative perspectives)

King, Desmond S

E-ISBN 0691142637 ; E-ISBN 9780691159621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
God and race in american politics A short history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

God and race in american politics A short history

Noll, Mark A

E-ISBN 1400829739 ; E-ISBN 0691125368 ; E-ISBN 9780691146294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The freedom schools student activists in the Mississippi civil rights movement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The freedom schools student activists in the Mississippi civil rights movement

Hale, Jon N

E-ISBN 9780231175685 ; E-ISBN 9780231541824

Toàn văn sẵn có

15
Shaping race policy the United States in comparative perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping race policy the United States in comparative perspective

Lieberman, Robert C

E-ISBN 0691118175 ; E-ISBN 0691130469 ; E-ISBN 9780691130460 ; E-ISBN 9781400837465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Protest beyond borders 5 contentious politics in Europe since 1945.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protest beyond borders 5 contentious politics in Europe since 1945.

E-ISBN 9781845457471 ; E-ISBN 9781845459956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Constitutional environments and economic growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional environments and economic growth

Scully, Gerald W

E-ISBN 0691042616 ; E-ISBN 9780691605623 ; E-ISBN 9781400862832

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Language and politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and politics.

Joseph, John E

E-ISBN 074862452X ; E-ISBN 0748624538 ; E-ISBN 9780748624539 ; E-ISBN 9780748626977 ; E-ISBN 9780748624522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Race, republicans, and the return of the party of Lincoln.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, republicans, and the return of the party of Lincoln.

Philpot, Tasha S

E-ISBN 0472099671 ; E-ISBN 0472069675 ; E-ISBN 9780472099672 ; E-ISBN 9780472069675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The politics of international law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of international law

Koskenniemi, Martti

E-ISBN 1841139394 ; E-ISBN 1847316557 ; E-ISBN 9781841139395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (87)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (13)
 2. 2007đến2009  (39)
 3. 2010đến2012  (59)
 4. 2013đến2016  (48)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (38)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Coface
 2. Tabb, William K
 3. Crowley, Sharon
 4. Swedberg, Richard
 5. Novak, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...