skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realism, Rationalism, Race: On the Early International Relations Discipline in Australia

Cotton, James

International Studies Quarterly, September 2009, Vol.53(3), pp.627-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2009.00549.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits to Liberalization in Industrializing Asia: Three Views of the State

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1991, Vol.64(3), pp.311-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2759466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Peacekeeping' in East Timor: An Australian Policy Departure

Cotton, James

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1999, Vol.53(3), pp.237-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Mackerras, Malcolm ; Cotton, James

European Journal of Political Research, December 2000, Vol.38(3‐4), pp.313-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.2000.tb01137.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Harrington as Aristotelian

Cotton, James

Political Theory, August 1979, Vol.7(3), pp.371-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/009059177900700305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Power Defence Arrangements At Forty.(Book review)

Cotton, James

Pacific Affairs, 2013, Vol.86(2), p.386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Three Cornered Life: the historian W.K. Hancock (Book Review)

Cotton, James

The Journal of Pacific History, 1 December 2010, Vol.45(3), pp.384-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223344 ; E-ISSN: 14699605

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Growth and Political Change in Asia

Cotton, James

The Journal of Asian Studies, 1997, Vol.56(1), pp.148-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2646353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Odyssey of Korean Democracy: Korean Politics, 1987-1990. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1992, Vol.68(1), pp.201-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2620566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change on Taiwan: A Study of Ruling Party Adaptability

Cotton, James

International Affairs, Jan, 1993, Vol.69(1), p.177(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (2)
 2. 1992đến1996  (2)
 3. 1997đến1999  (2)
 4. 2000đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, James
 2. Cotton, J.
 3. James Cotton
 4. Lee, Manwoo
 5. Mackerras, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...