skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

John Ishiyama (Editor) ; Marijke Breuning (Editor)

21st Century Political Science: A Reference Handbook, p.633

ISBN: 9781412969017 ; ISBN: 1412969018 ; E-ISBN: 9781412979351 ; E-ISBN: 1412979358 ; DOI: 10.4135/9781412979351.n74

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Richard Couto (Editor)

Political and Civic Leadership: A Reference Handbook, p.490

ISBN: 9781412962636 ; ISBN: 1412962633 ; E-ISBN: 9781412979337 ; E-ISBN: 1412979331 ; DOI: 10.4135/9781412979337.n55

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: A Benefit or a Threat to Ukraine?

Fomin, Anatolii

Russian Politics & Law, 01 May 1999, Vol.37(3), p.37-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940370337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Poole, Ross

Berkshire Encyclopedia of World History

ISBN: 978-0-9743091-7-0

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Michnik, Adam

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.757(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Carolyn Gallaher ; Carl Dahlman ; Mary Gilmartin ; Alison Mountz ; Peter Shirlow

Key Concepts in Human Geography, Key Concepts in Political Geography, p.277

ISBN: 9781412946728 ; ISBN: 1412946727 ; E-ISBN: 9781446279496 ; E-ISBN: 1446279499 ; DOI: 10.4135/9781446279496.n30

Toàn văn không sẵn có

7
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Reader's Guide to the Social Sciences

ISBN: 9781579580919

Toàn văn sẵn có

8
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Roland Axtmann (Editor)

Understanding Democratic Politics: An Introduction, p.271

ISBN: 9780761971832 ; ISBN: 0761971831 ; E-ISBN: 9781446220962 ; E-ISBN: 1446220966 ; DOI: 10.4135/9781446220962.n27

Toàn văn không sẵn có

9
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Tagore, Rabindranath

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Lamb, Margaret H

A History monograph

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HINDU NATIONALISM IN POWER?

Varshney, Ashutosh

Journal of Democracy, Oct 2014, Vol.25(4), pp.34-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10455736 ; E-ISSN: 10863214 ; DOI: 10.1353/jod.2014.0071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation

Dalsheim, Joyce

Theory, Culture & Society, May 2013, Vol.30(3), pp.29-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276412460697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the A nglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, October 2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western Balkans

Dyrstad, Karin

Journal of Peace Research, November 2012, Vol.49(6), pp.817-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312439202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Regimes and Normative Conceptions of Nationalism in Mass Public Opinion

Wright, Matthew

Comparative Political Studies, May 2011, Vol.44(5), pp.598-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414010396461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizational Nationalism: The Russian Version of the "Special Path"

Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil

Russian Politics & Law, 01 September 2012, Vol.50(5), p.52-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Integration, Nationalism and European Identity

Fligstein, Neil ; Polyakova, Alina ; Sandholtz, Wayne

JCMS: Journal of Common Market Studies, March 2012, Vol.50, pp.106-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/j.1468-5965.2011.02230.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denmark between liberalism and nationalism

Mouritsen, Per ; Olsen, Tore Vincents

Ethnic and Racial Studies, 01 April 2013, Vol.36(4), p.691-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.598233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banal diasporic nationalism: Ghana@50 celebrations in Berlin

Nieswand, Boris

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2012, Vol.35(11), p.1874-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.607505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (56.068)
 2. Toàn văn trực tuyến (30.152)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.167)
 2. 1960đến1974  (2.681)
 3. 1975đến1989  (3.428)
 4. 1990đến2005  (23.919)
 5. Sau 2005  (32.144)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (585)
 2. French  (373)
 3. Spanish  (284)
 4. Portuguese  (141)
 5. Chinese  (125)
 6. Italian  (38)
 7. Swedish  (25)
 8. Turkish  (23)
 9. Japanese  (16)
 10. Russian  (14)
 11. Croatian  (12)
 12. Slavic (Other)  (11)
 13. Polish  (9)
 14. Norwegian  (8)
 15. Dutch  (7)
 16. Czech  (6)
 17. Korean  (6)
 18. Lithuanian  (4)
 19. Romanian  (3)
 20. Hebrew  (3)
 21. Slovak  (2)
 22. Hungarian  (2)
 23. Welsh  (2)
 24. Arabic  (1)
 25. Thai  (1)
 26. Gujarati  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Finnish  (1)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Danish  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Smith, Anthony
 3. Smith, Anthony D.
 4. Lecours, André
 5. Laruelle, Marlene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...