skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A History of the Protection of Regional Cultural Minorities in Europe : From the Edict of Nantes to the Present Day
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of the Protection of Regional Cultural Minorities in Europe : From the Edict of Nantes to the Present Day

Alcock, Antony

E-ISBN: 9780333977248 E-ISBN: 0333977246 DOI: 10.1057/9780333977248 ISBN: 9780333652619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Anthropology and political science a convergent approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and political science a convergent approach

Aronoff, Myron Joel

E-ISBN 9780857457257 ; E-ISBN 9780857457264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Arctic governance in a changing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arctic governance in a changing world

Durfee, Mary

E-ISBN 9781442235625 ; E-ISBN 9781442235632 ; E-ISBN 9781442235649

Toàn văn không sẵn có

4
Bordering : identity processes between the national and personal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bordering : identity processes between the national and personal

Anders Linde-Laursen

E-ISBN 9780754697909 ; E-ISBN 9780754679059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Borderlands ethnographic approaches to securily, power, and identity.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderlands ethnographic approaches to securily, power, and identity.

Donnan, Hastings ;Wilson, Thomas M.;

E-ISBN 9780761851233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Boundaries within: Nation, Kinship and Identity among Migrants and Minorities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundaries within: Nation, Kinship and Identity among Migrants and Minorities

Decimo, Francesca ; Gribaldo, Alessandra

Series ISSN: 2364-4087 ; ISBN: 978-3-319-53329-2 ; E-ISBN: 978-3-319-53331-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-53331-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
California greenin' how the Golden State became an environmental leader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

California greenin' how the Golden State became an environmental leader

Vogel, David

E-ISBN 1400889596 ; E-ISBN 9780691179551 ; E-ISBN 9781400889594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Caviar with Rum : Cuba-USSR and the Post-Soviet Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caviar with Rum : Cuba-USSR and the Post-Soviet Experience

Loss, Jacqueline ; Prieto Gonzalez, Jose;; Loss, Jacqueline ; Prieto, José Manuel

E-ISBN: 9781137027986 E-ISBN: 1137027983 DOI: 10.1057/9781137027986 ISBN: 9781137027979

Toàn văn sẵn có

9
Centering the margin agency and narrative in southeast asian borderlands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centering the margin agency and narrative in southeast asian borderlands

Alexander Horstmann

E-ISBN 1845450191 ; E-ISBN 1845455916 ; E-ISBN 9780857454393 ; E-ISBN 9781845450199 ; E-ISBN 9781845455910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Challenging the Paradoxes of Integration Policies: Latin Americans in the European City
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging the Paradoxes of Integration Policies: Latin Americans in the European City

Pardo, Fabiola

Series ISSN: 2522-0713 ; ISBN: 978-3-319-64080-8 ; E-ISBN: 978-3-319-64082-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64082-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Changing Trends in Antarctic Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Trends in Antarctic Research

Elzinga, Aant;; Elzinga, Aant

Series ISSN: 0929-0788 ; ISBN: 978-0-7923-2267-2 ; E-ISBN: 978-0-585-28849-9 ; DOI: 10.1007/978-0-585-28849-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
China and Taiwan in Central America : Engaging Foreign Publics in Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Taiwan in Central America : Engaging Foreign Publics in Diplomacy

Alexander, Colin R.

E-ISBN: 9781137480101 E-ISBN: 1137480106 DOI: 10.1057/9781137480101 E-ISBN: 9781137480101 ISBN: 9781137480095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Chinese Communists and Hong Kong Capitalists : 1937-1997
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Communists and Hong Kong Capitalists : 1937-1997

Chu, Cindy Yik-yi

E-ISBN: 9780230113916 E-ISBN: 0230113915 DOI: 10.1057/9780230113916 ISBN: 9780230107991

Toàn văn sẵn có

14
Civilian Strategy in Civil War: Insights from Indonesia, Thailand, and the Philippines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilian Strategy in Civil War: Insights from Indonesia, Thailand, and the Philippines

Barter, Shane

ISBN: 978-1-349-48686-1 ; E-ISBN: 978-1-137-40299-8 ; DOI: 10.1057/9781137402998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Collective Action in the Formation of Pre-Modern States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective Action in the Formation of Pre-Modern States

Blanton, Richard ; Fargher, Lane

Series ISSN: 1567-8040 ; ISBN: 978-0-387-73876-5 ; E-ISBN: 978-0-387-73877-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-73877-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Congestion Charging in London : The Policy and the Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congestion Charging in London : The Policy and the Politics

Richards, Martin G.

E-ISBN: 9780230512962 E-ISBN: 0230512968 DOI: 10.1057/9780230512962 ISBN: 9781403932402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast

Boissevain, Jeremy

E-ISBN 9053566945 ; E-ISBN 9789048505340 ; E-ISBN 9789053566947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Corporate power and the environment the political economy of U.S. environmental policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate power and the environment the political economy of U.S. environmental policy.

Gonzalez, George A

E-ISBN 9780742510845 ; E-ISBN 9780742510852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Critical government documents on the environment (Critical documents series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical government documents on the environment (Critical documents series)

Philpott, Don

E-ISBN 1598887483 ; E-ISBN 9781598887471 ; E-ISBN 9781598887488

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Cuba Under Siege : American Policy, the Revolution and Its People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba Under Siege : American Policy, the Revolution and Its People

Bolender, Keith

E-ISBN: 9781137275554 E-ISBN: 1137275553 DOI: 10.1057/9781137275554 ISBN: 9781137275547

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (8)
 2. 2001đến2004  (9)
 3. 2005đến2008  (28)
 4. 2009đến2013  (52)
 5. Sau 2013  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (8)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liefferink, Duncan
 2. Weinar, Agnieszka
 3. Victor, David G
 4. Hassan, Rashid
 5. Rossi, Ugo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...