skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Political Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment (1)

Menjivar, Cecilia

International Migration Review, Summer, 2002, Vol.36(2), p.437(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Leisy Abrego ; Mat Coleman ; Daniel E. Martínez ; Cecilia Menjívar ; Jeremy Slack

Journal on Migration and Human Security, 01 September 2017, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v5i3.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Deportation and Return in a Border-Restricted World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deportation and Return in a Border-Restricted World

Bryan Roberts ; Cecilia Menjívar ; Néstor Rodríguez

ISBN10: 3319497774 ; ISBN13: 9783319497778 ; E-ISBN10: 3319497782 ; E-ISBN13: 9783319497785

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Markets, Open Societies, Closed Borders? Trends in International Migration and Immigration Policy in the Americas. (Reviews)

Menjivar, Cecilia

Journal of Latin American Studies, May, 2002, Vol.34(2), p.472(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menjívar, Cecilia
 2. Menjivar, Cecilia
 3. Cecilia Menjívar
 4. Castro, Max
 5. Daniel E. Martínez

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...