skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Political Power xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of American Power: dominance and decline in perspective

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2010, Vol.89(6), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and soft power.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.94(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Winter, 2002, Vol.117(4), p.545(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing nature of world power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 1990, Vol.105(2), p.177(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's rise doesn't mean war ...(UNCONVENTIONAL WISDOM)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Jan-Feb, 2011, Issue 184, p.64(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My soft power.(Brief article)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Sept-Oct, 2011, Issue 188, p.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's soft power deficit; to catch up, its politics must unleash the many talents of its civil society.(Viewpoint essay)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Wall Street Journal Eastern Edition, May 9, 2012, Vol.0(0), p.A11(1)

ISSN: 0099-9660

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The velvet hegemon: how soft power can help defeat terrorism. (Argument)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, May-June, 2003, p.74(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Tin tức  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...