skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Political Philosophy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human rights without democracy? reconciling freedom with equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights without democracy? reconciling freedom with equality

Haller, Gret

E-ISBN 9780857457868 ; E-ISBN 9780857457875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
When the state speaks, what should it say? how democracies can protect expression and promote equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the state speaks, what should it say? how democracies can protect expression and promote equality

Brettschneider, Corey

E-ISBN 9780691171296

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘True Democracy’ as a Prelude to Communism: The Marx of Democracy

Chrysis, Alexandros

ISBN: 978-3-319-57540-7 ; E-ISBN: 978-3-319-57541-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57541-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Emergency politics Paradox, law, democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency politics Paradox, law, democracy

Honig, Bonnie

E-ISBN 1400830966 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Against democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against democracy

Brennan, Jason

E-ISBN 9780691178493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The real world of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real world of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691090009 ; E-ISBN 0691090017 ; E-ISBN 9780691090016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy

Archibugi, Daniele

E-ISBN 1400829763 ; E-ISBN 0691134901 ; E-ISBN 9780691166537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
More than kings and less than men Tocqueville on the promise and perils of democratic individualism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than kings and less than men Tocqueville on the promise and perils of democratic individualism

Hebert, Jr., L. Joseph

E-ISBN 9780739133743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The state of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691115478 ; E-ISBN 140082589X ; E-ISBN 9780691123967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Policy-Driven Democratization : Geometrical Perspectives on Transparency, Accountability, and Corruption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy-Driven Democratization : Geometrical Perspectives on Transparency, Accountability, and Corruption

Blind, Peride K.

E-ISBN: 9781137294784 E-ISBN: 1137294787 DOI: 10.1057/9781137294784 ISBN: 9781137294777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The China model political meritocracy and the limits of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China model political meritocracy and the limits of democracy

Bell, Daniel A

E-ISBN 9780691173047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Democracy in what state?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in what state?

Agamben, Giorgio

E-ISBN 0231152981 ; E-ISBN 023152708X ; E-ISBN 9780231152983 ; E-ISBN 9780231527088

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
What democracy is for on freedom and moral government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What democracy is for on freedom and moral government

Ringen, Stein

E-ISBN 0691129843 ; E-ISBN 0691141169 ; E-ISBN 9780691141169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Democratic authority a philosophical framework
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic authority a philosophical framework

Estlund, David M.

E-ISBN 0691143242 ; E-ISBN 9780691143248

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The democratic imagination in America conversations with our past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratic imagination in America conversations with our past

Hanson, Russell L

E-ISBN 0691022380 ; E-ISBN 0691076901 ; E-ISBN 9780691611372 ; E-ISBN 9781400857852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A revolution of the mind radical enlightenment and the intellectual origins of modern democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A revolution of the mind radical enlightenment and the intellectual origins of modern democracy

Israel, Jonathan I.

E-ISBN 0691142009 ; E-ISBN 9780691152608 ; E-ISBN 9780691142005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Democracy in iraq : history, politics, discource
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in iraq : history, politics, discource

Benjamin Isakhan

E-ISBN 9781409401759 ; E-ISBN 9781409401766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Italian critics of capitalism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian critics of capitalism.

Cedroni, Lorella;

E-ISBN 9780739142349 ; E-ISBN 9780739142356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The priority of democracy political consequences of pragmatism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The priority of democracy political consequences of pragmatism

Knight, Jack

E-ISBN 0691151237 ; E-ISBN 9780691163338 ; E-ISBN 9781400840335

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (4)
 3. 2009đến2010  (8)
 4. 2011đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (15)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shapiro, Ian
 2. Estlund, David M.
 3. Buruma, Ian
 4. Landemore, Hélène
 5. Knight, Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...