skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa Chủ đề: Poetry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wrestling with the Muse Dudley Randall and the Broadside Press

Melba Joyce Boyd

E-ISBN 0231130260 ; E-ISBN 9780231130264

Toàn văn sẵn có

2
T. S. Eliot
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

T. S. Eliot

Maccabe, Colin

E-ISBN 0746309376 ; E-ISBN 0746310544 ; E-ISBN 9780746309377 ; E-ISBN 9781786946386

Toàn văn sẵn có

3
Fables of representation essays.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fables of representation essays.

Hoover, Paul

E-ISBN 047209856X ; E-ISBN 0472068563 ; E-ISBN 9780472098569 ; E-ISBN 9780472068562

Toàn văn sẵn có

4
R.S. Thomas: Identity, environment, deity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.S. Thomas: Identity, environment, deity

Morgan, Christopher

ISBN: 9781526137616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoover, P.
  2. Spender, Stephen
  3. Paul Hoover
  4. Maccabe, Colin
  5. Melba Joyce Boyd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...