skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

הקרנת דמויות על ממשקים משתמש ממשיים
Projection of images onto tangible user interfaces

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

תצוגות בזווית רחבה וממשקי משתמש
Broad viewing angle displays and user interfaces

Carmel Rotschild ; Aviad Kaufman

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש בלי chrome
Chromeless user interface

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש עם משתנה הניתן להתאמת המשתמש
Customizable parameter user interface

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מיקום של רכיבים בממשק משתמש
Positioning of components in a user interface

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש פרואקטיבי הכולל רכיב לומד
Proactive user interface including evolving agent

Eyal Toledano ; Natan Linder ; Yariv Eisenberg ; Ran Ben-Yair ; Jong-Goo Lee

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

אלמנטים אינטראקטיביים בממשק משתמש
Interactive elements in a user interface

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

אלמנטים אינטראקטיביים בממשק משתמש
Interactive elements in a user interface

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש להתקן תקשורת נייד
Mobile communications device user interface

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

סינון חברתי של ממשק משתמש
Social filtering of user interface

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש בצורת בקר מסתובב לבחירת אפשרויות
Spin control user interface for selecting options

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

סדרת הנפשה הקשורה לאלמנט משוב של ממשק משתמש
Animation sequence associated with feedback user-interface element

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש אינטראקטיבי המבוסס על ניתוח תוכן של הודעות שיחוח
Interactive user interface based on analysis of chat messages content

Roy S. Melzer ; Nir Bejarano ; Yuval Efrati

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (5)
 2. 2014đến2014  (4)
 3. 2015đến2015  (12)
 4. 2016đến2017  (36)
 5. Sau 2017  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peter Joseph Sweeney
 2. Robert P. Madonna
 3. Michael C. Silva
 4. Arthur A. Jacobson
 5. Mark William Connoly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...