skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Magnetic Properties of New Pr-Zr-Co-Fe Precipitation Hardened Alloys

Gabay, Alexander M. ; Zhang, Yong ; Hadjipanayis, George C.

IEEE Transactions on Magnetics, Sept, 2000, Vol.36(5), p.3300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al--Si alloys.(Report)

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation.(Report)

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Feb 5, 2017, Vol.693, p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALLNANOPARTIKEL-DEKORIERTE NANORÖHREN ZUR GASMESSUNG
NANOTUBES DÉCORÉS DE NANOPARTICULES MÉTALLIQUES POUR LA DÉTECTION DE GAZ
GAS SENSOR COMPRISING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES AND METHOD OF PRODUCING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES

Iftime, Gabriel ; Smith, Clinton ; Schwartz, David Eric ; Zhang, Yong ; Vedharathinam, Vedasri

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase stability and microstructures of high entropy alloys ion irradiated to high doses

Xia, Songqin ; Gao, Michael C ; Yang, Tengfei ; Liaw, Peter K ; Zhang, Yong

Journal of Nuclear Materials, November 2016, Vol.480, pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; E-ISSN: 1873-4820 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the stacking fault energy related deformation mechanism of nanocrystalline Cu and Cu alloys: A first-principles and TEM study

Zhang, Yong ; Guo, Jinming ; Chen, Jianghua ; Wu, Cuilan ; Kormout, Karoline Sophie ; Ghosh, Pradipta ; Zhang, Zaoli

Journal of Alloys and Compounds, 05 March 2019, Vol.776, pp.807-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.10.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput screening for biomedical applications in a Ti-Zr-Nb alloy system through masking co-sputtering.(Report)

Yan, Xue-Hui ; Ma, Jiang ; Zhang, Yong

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, Vol.62(9), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7348 ; DOI: 10.1007/s11433-019-9387-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-way shape memory effect and magnetic-field-induced twin boundary motion in Ni-Mn-Ga microwire.(Report)

Zhao, Yangyong ; Xue, Jing ; Zhang, Yong ; Kang, Maodong ; Gao, Haiyan ; Wang, Jun

Materials Letters, May 15, 2019, Vol.243, p.173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2019.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy functional materials

Miracle, Daniel ; Maurice, David ; Zhang, Yong ; Hawk, Jeffrey

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3138-3155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and thermal stability of (NbTiAlSiZr)Nx high-entropy ceramic films at high temperatures

Qiu-Wei, Xing ; Song-Qin, Xia ; Xue-Hui, Yan ; Zhang, Yong

Journal of Materials Research, Oct 2018, Vol.33(19), pp.3347-3354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Sáng chế  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Yan, Xue-Hui
 4. Liu, Yue
 5. Zheng, Hongliang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...