skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Stephen R. xóa Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body (Longevity of the Bishop Giant Magma Body)

Gualda, Guilherme A. R ; Pamukcu, Ayla S ; Ghiorso, Mark S ; Anderson, Alfred T ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Houlie, Nicolas (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of geo 2 glass to 64 gpa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L

Journal of Physics: Condensed Matter, 2014, Vol.26(3), p.035104 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molar volumes of molten indium at high pressures measured in a diamond anvil cell

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Newville, Mathew ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Applied Physics Letters, 19 August 2002, Vol.81(8), pp.1411-1413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.1499737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid iron at pressures up to 58 GPa

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Physical review letters, 07 May 2004, Vol.92(18), pp.185701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 15169505 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus

Uchida, Takeyuki ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 10/10/2001, Vol.106(B10), pp.21799-21810 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound velocity of Fe–S liquids at high pressure: Implications for the Moon's molten outer core

Jing, Zhicheng ; Wang, Yanbin ; Kono, Yoshio ; Yu, Tony ; Sakamaki, Tatsuya ; Park, Changyong ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Shen, Guoyin

Earth and Planetary Science Letters, 15 June 2014, Vol.396, pp.78-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; E-ISSN: 1385-013X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2014.04.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-volume equation of state of the high-pressure B 2 phase of NaCl

Sata, Nagayoshi ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Physical Review B, 3/2002, Vol.65(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.65.104114

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate states of GeO{sub 2} glass under pressures up to 35 GPa

Hong Xinguo ; Prakapenka, Vitali B ; Newville, Matt ; Shen Guoyin ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Department of Geophysical Sciences, University of Chicago, Chicago, Illinois 60637

Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 01 March 2007, Vol.75(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: 10.1103/PHYSREVB.75.104201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and behavior of the barringerite Ni end‐member, Ni 2 P, at deep Earth conditions and implications for natural Fe‐Ni phosphides in planetary cores

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, March 2009, Vol.114(B3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2008JB005944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Viscosity of liquid Fe at high pressure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscosity of liquid Fe at high pressure

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Liu, Hongjian ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Wang, Yanbin

Physical Review B, 8/2002, Vol.66(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.060102

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High‐pressure polymorphism of Fe2P and its implications for meteorites and Earth's core

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Geophysical Research Letters, May 2008, Vol.35(10), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2

Prakapenka, Vitali B. ; Dubrovinsky, Leonid S. ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Dmitriev, V. ; Weber, H.-P. ; Le Bihan, T.

Physical Review B, 4/2003, Vol.67(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.132101

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards evaluating the viscosity of the Earth's outer core: An experimental high pressure study of liquid Fe‐S (8.5 wt.% S

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Uchida, Takeyuki ; Liu, Hongjian ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Geophysical Research Letters, April 2002, Vol.29(8), pp.58-1-58-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2001GL014392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain‐size control in situ at high pressures and high temperatures in a diamond‐anvil cell

Prakapenka, Vitali B. ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Dubrovinsky, Leonid

Journal of Synchrotron Radiation, September 2005, Vol.12(5), pp.560-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0909-0495 ; E-ISSN: 1600-5775 ; DOI: 10.1107/S0909049505021928

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilities for high-pressure research with the diamond anvil cell at GSECARS

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B ; Eng, Peter J ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Journal of synchrotron radiation, September 2005, Vol.12(Pt 5), pp.642-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0909-0495 ; PMID: 16120989 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray fluorescence microscopy

Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Jones, Keith W

Synchrotron Radiation News, 01 March 1991, Vol.4(2), pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940889108602607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray microscopy at the advanced photon source

Mcnulty, Ian ; Lai, Barry ; Maser, Jörg ; Paterson, David J ; Evans, Paul ; Heald, Steve M ; Ice, Gene E ; Isaacs, Eric D ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Synchrotron Radiation News, 01 July 2003, Vol.16(4), pp.34-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940880308603031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2003  (6)
 3. 2004đến2006  (3)
 4. 2007đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, M.L.
 2. Rivers, Mark L
 3. Sutton, Stephen R
 4. Sutton, S.R.
 5. Sutton, Sr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...