skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projection of images onto tangible user interfaces

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broad viewing angle displays and user interfaces

Carmel Rotschild ; Aviad Kaufman

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromeless user interface

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable parameter user interface

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positioning of components in a user interface

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proactive user interface including evolving agent

Eyal Toledano ; Natan Linder ; Yariv Eisenberg ; Ran Ben-Yair ; Jong-Goo Lee

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive elements in a user interface

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive elements in a user interface

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile communications device user interface

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social filtering of user interface

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin control user interface for selecting options

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animation sequence associated with feedback user-interface element

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive user interface based on analysis of chat messages content

Roy S. Melzer ; Nir Bejarano ; Yuval Efrati

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience/user interface based on interaction history

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user interface creation in multimedia creative design system

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Command user interface for displaying multiple sections of software functionality controls

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for displaying a gallery of formatting options applicable to a selected object

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for displaying gallery of formatting options applicable to a selected object

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for displaying gallery of formatting options applicable to a selected object

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation user interface in support of page-focused, touch - or gesture-based browsing experience

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (4)
 2. 2014đến2014  (5)
 3. 2015đến2015  (11)
 4. 2016đến2017  (36)
 5. Sau 2017  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peter Joseph Sweeney
 2. Robert P. Madonna
 3. Michael C. Silva
 4. Arthur A. Jacobson
 5. Mark William Connoly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...