skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.116.409  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doklady Physical Chemistry

ISSN0012-5016

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Energy Chemistry

ISSN0018-1439

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forschung

ISSN0172-1518

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma Chemistry and Plasma Processing

ISSN0272-4324

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of analytical and applied pyrolysis

ISSN0165-2370

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer

ISSN0022-4073

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation physics and chemistry (1993)

ISSN0969-806X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromatographia

ISSN0009-5893

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

ISSN1388-6150

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung A

ISSN0932-0784

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Žurnal fìzičnih doslidžen

ISSN1027-4642

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric science letters

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric chemistry and physics discussion

ISSN1680-7367

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan

ISSN1340-8097

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate diagnostics bulletin

ISSN1048-6747

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPJ direct

ISSN1435-3725

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomic Energy

ISSN1063-4258

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instruments and Experimental Techniques

ISSN0020-4412

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Fluorescence

ISSN1053-0509

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optics communications

ISSN0030-4018

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24.116.409  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (445.190)
 2. 1958đến1972  (525.993)
 3. 1973đến1987  (2.791.066)
 4. 1988đến2003  (5.678.839)
 5. Sau 2003  (14.597.288)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21.239.497)
 2. Chinese  (3.615.297)
 3. French  (3.417.616)
 4. German  (2.687.372)
 5. Korean  (943.265)
 6. Japanese  (881.420)
 7. Russian  (315.854)
 8. Spanish  (223.055)
 9. Portuguese  (110.282)
 10. Italian  (74.271)
 11. Dutch  (47.096)
 12. Finnish  (40.857)
 13. Danish  (39.449)
 14. Norwegian  (39.367)
 15. Polish  (22.828)
 16. Ukrainian  (18.261)
 17. Czech  (13.359)
 18. Romanian  (11.341)
 19. Hungarian  (6.287)
 20. Turkish  (6.223)
 21. Hebrew  (5.006)
 22. Greek  (3.288)
 23. Arabic  (749)
 24. Icelandic  (100)
 25. Lithuanian  (82)
 26. Serbo-Croatian  (9)
 27. Slovak  (4)
 28. Macedonian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hochlaf, M.
 2. Vallet, Valérie
 3. Hlil, E.K.
 4. Maurin, Guillaume
 5. Spezia, Riccardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...