skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timescales of Quartz Crystallization and the Longevity of the Bishop Giant Magma Body

Gualda, Guilherme A.R. ;Pamukcu, Ayla S. ;Ghiorso, Mark S. ;Anderson, Jr. , Alfred T. ;Sutton, Stephen R. ;Rivers, Mark L.

PLoS One, 2013, Vol.7(5) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0037492 ; TRN: US201214%%407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of GeO[subscript 2] glass to 64 GPa

Hong, Xinguo; Newville, Matthew; Duffy, Thomas S.; Sutton, Stephen R.; Rivers, Mark L.

J. Phys. Condens. Matter, 2013, Vol.26(3) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Beta]-diopside, a new ultrahigh-pressure polymorph of CaMgSi[subscript 2]O[subscript 6] with six-coordinated silicon

Plonka, Anna M.; Dera, Przemyslaw; Irmen, Peyton; Rivers, Mark L.; Ehm, Lars; Parise, John B.

Geophys. Res. Lett., 2016, Vol.39(12) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RACE ROUTE DISTRIBUTION AND ROUTE ROUNDING DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIMPLIFIED ROUTE EXTENSION SYSTEMS AND METHODS

Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RACE ROUTE DISTRIBUTION AND ROUTE ROUNDING DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR AUGMENTED REALITY COMPRISING LABELS

Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RACE ROUTE DISTRIBUTION AND ROUTE ROUNDING DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

9
Application of Distributed Wireless Chloride Sensors to Environmental Monitoring: Initial Results
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Distributed Wireless Chloride Sensors to Environmental Monitoring: Initial Results

Harris, Nick ; Cranny, Andy ; Rivers, Mark ; Smettem, Keith ; Barrett-Lennard, Edward G.

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 4/2016, Vol.65(4), pp.736-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9456 ; E-ISSN: 1557-9662 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIM.2015.2490838

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study of bubble growth in Stromboli basalt melts at 1 atm

Bai, Liping ; Baker, Don R. ; Rivers, Mark

Earth and Planetary Science Letters, 2008, Vol.267(3), pp.533-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2007.11.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED PILOT DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Rivers Mark ; Garland Mark

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PILOT DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Stokes Paul ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PILOT DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Stokes, Paul ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PILOT DISPLAY SYSTEMS AND METHODS

Stokes, Paul ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VISUALLY CORRELATED RADAR SYSTEMS AND METHODS

Rivers, Mark ; Yeomans, Christopher

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molar volumes of molten indium at high pressures measured in a diamond anvil cell

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Newville, Mathew ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Applied Physics Letters, 19 August 2002, Vol.81(8), pp.1411-1413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.1499737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (4)
 2. 1998đến2002  (6)
 3. 2003đến2005  (11)
 4. 2006đến2009  (12)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (33)
 2. Sáng chế  (27)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (14)
 2. German  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, Mark
 2. Rivers, Mark L
 3. Rivers, M.L.
 4. Rivers, Ml
 5. Sutton, Stephen R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...