skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 131.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user interfaces for energy-efficient semantically enabled smart homes

Fensel, Anna ; Kumar, Vikash ; Tomic, Slobodanka

Energy Efficiency, 2014, Vol.7(4), pp.655-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-646X ; E-ISSN: 1570-6478 ; DOI: 10.1007/s12053-013-9246-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

6
User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Teare, Scott W

Optics Using MATLAB®

ISBN: 9781510608313 ; ISBN: 1510608311 ; E-ISBN: 9781510608320 ; E-ISBN: 151060832X ; DOI: 10.1117/3.2266670.ch14

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias ; Bang Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface lift.(graphical user interfaces enhanced)

Wohl, Amy D.

IEEE Spectrum, Nov, 2005, Vol.42(11), p.32(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
User Interfaces for the SPIRAL2 Machine Protection System
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for the SPIRAL2 Machine Protection System

Philippe, L ; Gillette, P ; Normand, G

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick ; Watanabe, Katsumi

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786 ; PMCID: 5547699 ; PMID: 28750071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Cognitive User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive User Interfaces

Young, Steve

IEEE Signal Processing Magazine, 05/2010, Vol.27(3), pp.128-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-5888 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MSP.2010.935874

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dirac: secure web user interface

A Casajus Ramo

Journal of Physics: Conference Series, 2010, Vol.219(8), p.082004 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/219/8/082004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES AND ASSOCIATED METHODS FOR CONTROLLING USER INTERFACE ELEMENTS

Saukko, Jari Olavi ; Kärkkäinen, Leo Mikko Johannes

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user interfaces

Cathey, Kevin ; Drukman, Maxwell Oliver ; Ricciardi, Antonio ; Hess, Jonathan Joseph

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; LI, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; Li, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leak Detection User Interfaces

Jacobson Bruce J ; Mccormack Ryan ; Ganeshalingam Gandeephan ; Gillham Trent ; Palomino Mauricio ; Koste Glen ; Jalilian Ehsan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 131.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.157)
 2. Toàn văn trực tuyến (128.235)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (33)
 2. 1980đến1989  (261)
 3. 1990đến1999  (3.729)
 4. 2000đến2010  (36.496)
 5. Sau 2010  (90.825)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (122.160)
 2. French  (27.708)
 3. Chinese  (21.168)
 4. German  (11.098)
 5. Korean  (6.145)
 6. Japanese  (2.952)
 7. Spanish  (968)
 8. Russian  (693)
 9. Portuguese  (461)
 10. Danish  (120)
 11. Finnish  (68)
 12. Norwegian  (44)
 13. Hebrew  (43)
 14. Italian  (39)
 15. Dutch  (38)
 16. Polish  (17)
 17. Ukrainian  (15)
 18. Turkish  (12)
 19. Greek  (10)
 20. Romanian  (7)
 21. Hungarian  (4)
 22. Czech  (3)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Lemay, Stephen O
 3. Chaudhri Imran
 4. Lemay Stephen O
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...