skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Brenner, Eli xóa Chủ đề: Photic Stimulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuomotor adaptation: how forgetting keeps us conservative

Van Der Kooij, Katinka ; Brenner, Eli ; Van Beers, Robert J ; Smeets, Jeroen B J

PloS one, 2015, Vol.10(2), pp.e0117901 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25723763 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correcting for Visuo-Haptic Biases in 3D Haptic Guidance

Van Beek, Femke E ; Kuling, Irene A ; Brenner, Eli ; Bergmann Tiest, Wouter M ; Kappers, Astrid M L

PloS one, 2016, Vol.11(7), pp.e0158709 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27438009 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0158709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensorimotor priors in nonstationary environments

Narain, Devika ; Van Beers, Robert J ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Journal of neurophysiology, March 2013, Vol.109(5), pp.1259-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1522-1598 ; PMID: 23235999 Version:1 ; DOI: 10.1152/jn.00605.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Center or side: biases in selecting grasp points on small bars

Paulun, Vivian C ; Kleinholdermann, Urs ; Gegenfurtner, Karl R ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Experimental brain research, July 2014, Vol.232(7), pp.2061-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 24639066 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-014-3895-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with delays does not transfer across sensorimotor tasks

De La Malla, Cristina ; López-Moliner, Joan ; Brenner, Eli

Journal of vision, 09 October 2014, Vol.14(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 25301016 Version:1 ; DOI: 10.1167/14.12.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and fine-tuned corrections when the target of a hand movement is displaced

Oostwoud Wijdenes, Leonie ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, October 2011, Vol.214(3), pp.453-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21874536 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2843-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-hand coupling is not the cause of manual return movements when searching

Liesker, Hanneke ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2010, Vol.201(2), pp.221-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 19816680 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-009-2032-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitting a target is fundamentally different from avoiding obstacles

Aivar, M Pilar ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Vision research, May 2015, Vol.110(Pt B), pp.166-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 25454701 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2014.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How people achieve their amazing temporal precision in interception

Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Journal of vision, 12 March 2015, Vol.15(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 25767094 Version:1 ; DOI: 10.1167/15.3.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye movements in interception with delayed visual feedback

Cámara, Clara ; De La Malla, Cristina ; López-Moliner, Joan ; Brenner, Eli

Experimental brain research, July 2018, Vol.236(7), pp.1837-1847 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 29675715 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-018-5257-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining eye and hand in search is suboptimal

Liesker, Hanneke ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, August 2009, Vol.197(4), pp.395-401 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 19590859 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-009-1928-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quickly making the correct choice

Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Vision research, August 2015, Vol.113(Pt B), pp.198-210 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 25913027 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2015.03.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding moving obstacles

Aivar, M Pilar ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, September 2008, Vol.190(3), pp.251-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 18629484 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-008-1475-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slant cues are processed with different latencies for the online control of movement

Van Mierlo, Christa M ; Louw, Stefan ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Journal of vision, 27 March 2009, Vol.9(3), pp.25.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 19757964 Version:1 ; DOI: 10.1167/9.3.25

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The latency for correcting a movement depends on the visual attribute that defines the target

Veerman, Margot M ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, May 2008, Vol.187(2), pp.219-28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 18256814 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-008-1296-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brenner, E
 2. Brenner, Eli
 3. Smeets, Jbj
 4. Smeets, J.B.J.
 5. Smeets, Jeroen B J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...