skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Phần mềm máy tính xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software verification and validation for practitioners and managers

Rakitin Steven R

Artech House; 2001 - (005.1 RAK 2001)

Truy cập trực tuyến

2
Reliable JavaScript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable JavaScript

Spencer, Lawrence D.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61513

Truy cập trực tuyến

3
Trustworthy systems through quantitative software engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trustworthy systems through quantitative software engineering

Bernstein Lawrence; Yuhas C. M

Hoboken, NJ : Wiley, c2005. - (005.1 BER 2005) - ISBN0471696919 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing hard software

Bennett Douglas W.

Greenwich : Manning, c1997 - (005.1 BEN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Hudson continuous integration in practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hudson continuous integration in practice

Burns Ed.; Prakash Winston

New York : Mcgraw Hill Education, c2014. - (005.11 BUR 2014) - ISBN9780071804288 (pbk.);ISBN0071804285 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Reliable JavaScript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable JavaScript

Spencer Lawrence D.; Richards Seth H. author

Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, INC., [2015] - (005.276 SPE 2015) - ISBN9781119028727;ISBN1119028728

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Robust communications software : extreme availability, reliability and scalability for carrier-grade systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust communications software : extreme availability, reliability and scalability for carrier-grade systems

Utas Greg.

Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2005. - (621.38 UTA 2005) - ISBN0470854340

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Nguyễn Thị Hồng Vân; Phạm Ngọc Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (005.14 NG-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Intelligent software systems development : an IS manager's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent software systems development : an IS manager's guide

Harmon Paul; Hall Curtis

New York : Wiley, c1993 - (005.1 HAR 1993) - ISBN0471592447 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Software systems architecture : working with stakeholders using viewpoints and perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software systems architecture : working with stakeholders using viewpoints and perspectives

Rozanski Nick.; Woods Eoin

Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley, c2012. - (005.3 ROZ 2012) - ISBN032171833X (hard cover : alk. paper);ISBN9780321718334 (hard cover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
An introduction to multiagent systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to multiagent systems

Wooldridge Michael J.

Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2009. - (006.3 WOO 2009) - ISBN9780470519462 (pbk.);ISBN0470519460 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The art of software testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of software testing

Myers Glenford J.; Sandler Corey; Badgett Tom

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2012. - (005.1 MYE 2012) - ISBN9781118031964 (cloth);ISBN1118031962 (cloth);ISBN9781118133132;ISBN1118133137;ISBN9781118133149;ISBN1118133145

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Mastering software project management : best practices, tools and techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering software project management : best practices, tools and techniques

Chemuturi Murali; Cagley Thomas M.

Ft. Lauderdale, FL : J. Ross Pub., c2010. - (005.1 CHE 2010) - ISBN9781604270341 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Software reuse : architecture process and organization for business success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software reuse : architecture process and organization for business success

Jacobson Ivar; Griss Martin.1

New York, NY : ACM Press ; Harlow, England ; Reading, MA : Addison Wesley Longman, c1997. - (005.3 JAC 1997) - ISBN0201924765

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Lean software development : an agile toolkit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lean software development : an agile toolkit

Poppendieck Mary; Poppendieck Tom

Boston : Addison - Wesley , 2003 - (005.1068 POP 2003) - ISBN0321150783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The unified modeling language user guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unified modeling language user guide

Booch Grady.; Rumbaugh James; Jacobson Ivar

Reading Mass. : Addison-Wesley, c1999. - (005.1 BOO 1999) - ISBN0201571684 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Personal computing demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal computing demystified

Long Larry E.

Emeryville, Calif. : McGraw-Hill/Osborne ; London : McGraw-Hill, 2004. - ISBN0072255145 (pbk.);ISBN0071469982

Truy cập trực tuyến

18
Multiagent systems : a modern approach to distributed artificial intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiagent systems : a modern approach to distributed artificial intelligence

Weiss Gerhard

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1999. - ISBN0262232030

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp kiểm thử giao diện tự động sử dụng Ranorex : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Nguyễn Thị Thu Hà; Phạm Ngọc Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (005.30287 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems development advances in theory practice and education

Springer; 2005 - (003 INF 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến1999  (8)
 3. 2000đến2003  (3)
 4. 2004đến2009  (8)
 5. Sau 2009  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (31)
 2. Luận án, luận văn  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Vietnamese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Ngọc Hùng
 2. Jacobson Ivar
 3. Booch Grady
 4. Rumbaugh James
 5. Xue Jingxuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...