skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa Phương pháp tính xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương pháp tính : dùng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác

Dương Thủy Vỹ

H. : KHKT, 2007 - (515 DU-V 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tính : dùng cho các trường đại học kĩ thuật

Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2008 - H. : Giáo dục , 2009 - (515 TA-Đ 2008) - (515 TA-Đ 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tạ Văn Đĩnh
 2. Dương Thủy Vỹ

theo chủ đề:

 1. Toán học
 2. Giáo trình

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...