skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Hóa học xóa Chủ đề: Phương pháp giảng dạy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12

Lê, Khắc Huynh

95 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10478

Truy cập trực tuyến

2
Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp

Đặng, Thị Thanh Thủy

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10440

Truy cập trực tuyến

3
Phát triển năng lực khoa học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập Hóa học phần Phi kim - Hóa học 11 nâng cao
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực khoa học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập Hóa học phần Phi kim - Hóa học 11 nâng cao

Phạm, Phạm Thị Mai Anh

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10738

Truy cập trực tuyến

4
Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)

Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Sửu

Nguyễn, T. T. H. (2014). Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14143

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...