skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Chủ đề: Phân tích định lượng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : Phân tích thể tích. T. 2

Alêcxêiep V. N.; Lê Thị Vinh

H. : Giáo dục , 1971 - (543 ALE(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : Phân tích trọng lượng. T. 1

Alêcxêiep V. N.; Nguyễn Trinh Dung

H. : Giáo dục , 1971 - (543 ALE(1) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : Phân tích bằng phương pháp hoá lý. T. 3.

Alêcxêiep V. N.; Nguyễn Huyến

H. : Giáo dục , 1971 - (543 ALE(3) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Tập 2, Phân tích thể tích

Alêcxeiep V.N.; Lê Thị Vinh

H. : Giáo dục, 1971 - (543 ALE(2) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng : phân tích trọng lượng. Phần 1

A-Lếc-xê-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(1) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. T.3, Phân tích bằng phương pháp hoá lý

Alêcxêiep V.N.; Người dịch

H. : Giáo dục , 1971 - (543 ALE(3) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích

H. : Y học ; TDTT., 1967 - (543 HOA 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Phần 3, Phân tích trọng lượng

A-lếc-xi-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(3) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...