skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Phát triển kinh tế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microfinance investment funds : leveraging private capital for economic growth and poverty reduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfinance investment funds : leveraging private capital for economic growth and poverty reduction

Matthaus-Maier Ingrid; Von Pischke J. D; KfW Entwicklungsbank.

Berlin ; New York : Springer, c2007. - (HG178.3 .M5342 2007) - ISBN9783540724230 (softcover : alk. paper);ISBN3540724230 (softcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Trade and development report 2000 : report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade and development report 2000 : report

NY. : United Nation, 2000 - (332 TRA 2000) - ISBN9211124891

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge for development : world development report

New York : The world Bank, 1999 - (338.9 KNO 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Economics development : past and present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics development : past and present

Gill Richard T.‰q(Richard Thomas)

Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall of India Private Limited, 1987 - (330 GIL 1987) - ISBN0876920555

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Economics of development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics of development

Gillis Malcolm

New York : Norton, 1987. - (338.9 ECO 1987) - ISBN0393955486

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Globalisation and the Third World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalisation and the Third World

Kiely Ray; Marfleet Phil

London ; New York : Routledge, 1998. - (337 GLO 1998) - ISBN0415140765 (cloth);ISBN0415140773 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Rough diamonds : the four traits of successful breakout firms in BRIC countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rough diamonds : the four traits of successful breakout firms in BRIC countries

Park Seung-ho; Zhou Nan; Ungson Gerardo R

San Francisco : Jossey-Bass, [2013] - (658.4 PAR 2013) - ISBN9781118589267 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Commodity Market Reforms: Lessons of Two Decades
Commodity Market Reforms: Lessons of Two Decades
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodity Market Reforms: Lessons of Two Decades

Washington, D.C. : World Bank, c2001. - (380.1 COM 2001) - ISBN0-8213-4588-5;ISBN9786610084388;ISBN1-280-08438-3;ISBN0-585-45822-7

Truy cập trực tuyến

9
Instructor's manual to accompany Todaro, economic development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructor's manual to accompany Todaro, economic development

Smith Stephen C.

NY. : Longman, 1994 - (338.9 SMI 1994) - ISBN0801310814

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Transforming foreign aid : United States assistance in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming foreign aid : United States assistance in the 21st century

Lancaster Carol.; Institute for International Economics (U.S.)

Washington, DC : Institute for International Economics, c2000. - (338.91 LAN 2000) - ISBN0881322911

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Economics of development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economics of development

Perkins Dwight H; Perkins Dwight H

New York : W.W. Norton & company, c2013. - (338.9 ECO 2013) - ISBN9780393934359 (hardcover);ISBN0393934357;ISBN9780393123524

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Economic development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic development

Todaro Michael P.; Smith Stephen C.

Boston : Pearson, [2015] - (338.90091724 TOD 2015) - ISBN9780133406788 (hbk);ISBN0133406784 (hbk);ISBN9781292002972

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Case studies in economic development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case studies in economic development

Smith Stephen C.

New York : Longman, c1994. - (330.9 SMI 1994) - ISBN0801312892

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Common crisis North-South : cooperation for world recovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common crisis North-South : cooperation for world recovery

Independent Commission on International Development Issues.; Brandt Willy

Cambridge, Mass. : MIT Press, 1983. - (337 COM 1983) - ISBN0262520850 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism and underdevelopment : a reader

Rhodes Robert I. editor

NY. : Monthly Review Press, 1970 - (338.9 IMP 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Trade policy reform : lessons and implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade policy reform : lessons and implications

Nash John; Takacs Wendy E; UNDP-World Bank Trade Expansion Program.

Washington, D.C. : World Bank. c1998. - (382 TRA 1998) - ISBN0821339834

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Development finance : debates, dogmas and new directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development finance : debates, dogmas and new directions

Spratt Stephen.

New York, NY : Routledge, 2009. - (332.042 SPR 2009) - ISBN9780415423182;ISBN041542318X;ISBN9780415423175 (pbk.);ISBN0415423171 (pbk.);ISBN9780203891445 (ebk.);ISBN0203891449 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
The World Bank Group A to Z 2016.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group A to Z 2016.

World Bank, issuing body.; Ngân hàng thế giới

Washington DC : World Bank Group, [2016] - (332.132 WOR 2016) - ISBN9781464804847 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế học của các nước phát triển

Nafziger E Wayne

Thống kê; 1998 - (330.91724 NAF 1998)

Truy cập trực tuyến

20
Banking on poverty : the global impact of the IMF & World Bank
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banking on poverty : the global impact of the IMF & World Bank

Torrie Jill

[Toronto, Ont., Canada] : Between the Lines, [c1983] - (332.1 BAN 1983) - ISBN0919946380;ISBN0919946399 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (5)
 2. 1994đến1998  (8)
 3. 1999đến2005  (4)
 4. 2006đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. International economics  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith Stephen C.
 2. World Bank
 3. Pollin Robert
 4. Kiely Ray
 5. Nash John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...