skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Colombia xóa Chủ đề: Petróleo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldados de Mosconi. Memoria, militarización y mundo del trabajo en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Carrizo, Gabriel

Memoria y Sociedad, Jan/Jun 2017, Vol.21(42), pp.6-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01225197 ; E-ISSN: 22486992 ; DOI: 10.11144/Javeriana.mys21-42.smmm

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTADOS UNIDOS Y EL MEDIO ORIENTE: MODERACIÓN, RIVAL Y HEGEMONÍA

Bosemberg, Luis E

Historia Crítica, 01 July 2003, Issue 26, pp.9-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Spanish  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosemberg, Luis E
  2. Carrizo, Gabriel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...