skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Cơ sở dữ liệu: CEEOL Books xóa Chủ đề: Special Historiographies xóa Chủ đề: Period(S) of Nation Building xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975511643 ; ISBN: 9975511643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures

Walker, Edward W ; Coadă, Ludmila ; Chebotaryov, Andrey ; Matsaberidze, Malkhaz ; Dzhuraev, Shairbek ; Tsereteli, Ivane ; Micu, Gabriel ; Baidaus, Eduard ; Ciuciu, Ciprian ; Abasov, Seyidabas Oglu ; Čepaitienė, Rasa ; Vardanyan, Arman ; Vardanyan-Ayvazyan, Tamara ; Musteaţă, Sergiu ; Dungaciu, Dan ; Worden, Elizabeth A ; Ţîcu, Octavian ; Zhemukov, Sufian ; Alizade, Zardusht ; Grosu, Igor; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9786062400736 ; ISBN: 6062400733

Toàn văn sẵn có

3
Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică

Matveev, Sergiu; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975722841 ; ISBN: 9975722849

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Romanian  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Micu, Gabriel
  3. Walker, Edward W
  4. Tsereteli, Ivane
  5. Musteata, Sergiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...